Ersa src Eğitim Kurumu

Üdy Belgesi

ÜDY (Ulaştırma ve Dağıtım Yöneticisi) belgesi, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların yönetici ve çalışanlarının sahip olması gereken önemli bir belgedir. Bu belge, taşımacılık faaliyetlerinin etkin, verimli ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenir. ÜDY belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince belirli kriterleri ve eğitimleri başarıyla tamamlayan kişilere verilir. ÜDY belgesi almak isteyen adayların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından gerekli kursları almaları gerekmektedir. Bu kurslar, taşımacılık sektöründe karşılaşılabilecek durumlar, mevzuat bilgisi, taşımacılık yönetimi ve operasyonel beceriler gibi konuları kapsar. Eğitim sürecinin ardından, adaylar bir sınavdan geçirilir ve başarılı olanlar ÜDY belgesine sahip olmaya hak kazanır. ÜDY belgesi, taşımacılık sektöründe kalite ve güvenliğin arttırılmasını hedefler. Bu belgeye sahip olmak, bir firmanın veya şahsın bu alandaki profesyonel yeterlilik ve bilgi seviyesini gösterir. Aynı zamanda, bu belgeye sahip kişilerin sektördeki rekabetçi ortamda daha avantajlı bir pozisyona sahip olmalarını sağlar. Dolayısıyla, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteriyorsanız, ÜDY belgesi almak sizin ve firmanızın prestiji için önemli bir adımdır.

Üdy 1Belgesi

ÜDY1: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesidir. ÜDY1 Eğitimi Kimlere Yönelik? 1.Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticiler 2.Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler 3.Öğrenciler 4.En az lise mezunu olan herkes.

Devamı

Üdy 2 Belgesi

ÜDY2: Yurt içi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesidir. ÜDY1 Eğitimi Kimlere Yönelik? 1.Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticiler 2.Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler 3.Öğrenciler 4.En az lise mezunu olan herkes.

Devamı

Üdy 3 Belgesi

ÜDY3: Uluslararası Yük Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesidir. ÜDY3 Eğitimi Kimlere Yönelik? 1.Yük taşımacılığı yapan firmaların yöneticiler 2.Yük taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler 3.Öğrenciler 4.En az lise mezunu olan herkes.

Devamı

üdy 4 Belgesi

ÜDY4 Yurt içi Yük Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesidir. ÜDY4 Eğitimi Kimlere Yönelik? 1.Yük taşımacılığı yapan firmaların yöneticiler 2.Yük taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler 3.Öğrenciler 4.En az lise mezunu olan herkes.

Devamı

Ersa Src Eğitim Kurumu

SRC belgesi, karayolu taşımacılığı yapan sürücülerin sahip olması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belge, sürücülerin yolcu veya yük taşımacılığı yaparken gerekli mesleki bilgi, beceri ve tutumları kazandıklarını gösterir. SRC belgesi, taşımacılık sektöründe kalitenin artırılması, trafik güvenliğinin sağlanması ve uluslararası standartlarda hizmet verilmesi amacıyla zorunlu hale getirilmiştir. SRC belgesi dört farklı kategoride verilmektedir: SRC1, SRC2, SRC3 ve SRC4. SRC1 ve SRC2, yolcu taşımacılığı yapacak sürücüler için; SRC3 ve SRC4 ise yük taşımacılığı yapacak sürücüler için düzenlenir. Her bir belgenin kapsamı, sürücünün yapacağı taşımacılık türüne göre farklılık gösterir. Örneğin, SRC1 belgesi uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak sürücüler için gerekliyken, SRC4 belgesi tehlikeli madde taşımacılığı yapacak sürücüler için zorunludur. SRC belgesi almak isteyen sürücülerin, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir kurumdan gerekli eğitimi alması ve ardından yapılan sınavda başarılı olması gerekmektedir. Eğitim süresi ve içeriği, belgenin türüne göre değişiklik gösterebilir. SRC belgesi, taşımacılık sektöründe profesyonel bir kariyer yapmak isteyen sürücüler için önemli bir adımdır ve bu belgeye sahip olmak, sektördeki iş bulma şansını artırır.
ERSA SRC EĞİTİM KURUMU

ÜDY VE ODY BELGESİ

Üdy Belgesi yurt içi veya Uluslararası yük,eşya veya yolcu taşımacılığı yapan firmalarda istihdam edilmesi zorunlu olan üst düzey yöneticilerin alması zorunlu olduğu belge türüdür. Üdy Belgesi sınavlı veya sınavsız olmak şeklinde iki farklı yol ile alınabilir. Üdy belgesini sınava girerek almak için; yetkili mesleki eğitim kurumuna kayıt olarak yeterliliği sağlamak ve kurs sonunda yapılan sınavdan 70 yeterlilik puanını almak gerekmektedir. 70 başarı puanını almak için 40 sorudan oluşan bu sınavdan 28 soruyu doğru bilmek gerekir Orta Düzey Yönetici (ODY): Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri