ody 3 belgesi
ody 3 belgesi

Ody 3 Belgesi

ODY 3 Belgesi: Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY 3 Belgesi, uluslararası yük, eşya ve kargo taşımacılığı sektöründe orta düzey yönetici olarak görev yapmak isteyen profesyonellerin mesleki yeterliliklerini belgeleyen önemli bir sertifikadır. Bu belge, taşımacılık sektöründeki yöneticilerin gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduklarını kanıtlar. Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin karmaşıklığı ve dinamizmi göz önüne alındığında, ODY 3 Belgesi, sektördeki profesyoneller için kritik bir öneme sahiptir.

ODY 3 Belgesi’nin Önemi ve Amacı

ODY 3 Belgesi, uluslararası yük, eşya ve kargo taşımacılığı operasyonlarının etkin ve güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu belgeye sahip yöneticiler, taşımacılık operasyonlarının yasal düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar ve yüksek hizmet standartlarını korur. ODY 3 Belgesi, sektördeki profesyonellerin mesleki yeterliliklerini belgelendirerek, uluslararası taşımacılık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmayı hedefler.

ODY 3 Belgesi Alma Süreci

ODY 3 Belgesi almak isteyen adaylar, belirli eğitim programlarına katılmak ve bu programları başarıyla tamamlamak zorundadır. Bu eğitimler genellikle lojistik yönetimi, uluslararası taşımacılık mevzuatı, güvenlik prosedürleri, gümrük işlemleri ve risk yönetimi gibi konuları kapsar. Eğitim programları, sektörde deneyimli ve uzman eğitmenler tarafından verilir.

Eğitim sürecini tamamlayan adaylar, bilgi ve becerilerini ölçen sınavlara tabi tutulur. Bu sınavlar, adayların uluslararası taşımacılık alanındaki yeterliliklerini değerlendirir. Sınavlarda başarılı olan adaylar, ODY 3 Belgesi almaya hak kazanır. Belge genellikle belirli bir süre için geçerli olup, bu süre sonunda yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme işlemi de genellikle yeniden eğitim ve sınav sürecini içerir.

ODY 3 Belgesi Sahiplerinin Görev ve Sorumlulukları

ODY 3 Belgesi sahipleri, uluslararası yük, eşya ve kargo taşımacılığı operasyonlarının yönetiminde kritik roller üstlenirler. Bu yöneticiler, taşımacılık faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve denetiminden sorumludur. Ayrıca, taşımacılık operasyonlarının uluslararası mevzuata ve güvenlik standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlarlar.

ODY 3 Belgesi sahipleri, taşımacılık firmalarının lojistik süreçlerini optimize eder, maliyetleri kontrol eder ve verimliliği artırıcı stratejiler geliştirirler. Ayrıca, müşteri memnuniyetini artırmak için hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirirler. Bu yöneticiler, uluslararası taşımacılık operasyonlarının tüm aşamalarında aktif rol alarak, olası riskleri minimize eder ve operasyonel aksaklıkların önüne geçerler.

Uluslararası Taşımacılık Sektöründe ODY 3 Belgesi’nin Rolü

Uluslararası yük, eşya ve kargo taşımacılığı sektörü, küresel ticaretin önemli bir parçasıdır. Bu sektör, dünya ekonomisinin büyümesinde ve küresel tedarik zincirlerinin etkin bir şekilde işlemesinde kritik bir rol oynar. ODY 3 Belgesi, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların operasyonel verimliliğini artırarak, uluslararası taşımacılık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini sağlar.

ODY 3 Belgesi’ne sahip yöneticiler, uluslararası taşımacılık operasyonlarının yasal mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu da taşımacılık firmalarının yasal uyumu sağlamasına ve uluslararası standartlara uygun hizmet sunmasına yardımcı olur. Belge, ayrıca firmaların rekabet gücünü artırarak, küresel pazarda daha etkin bir konum elde etmelerini sağlar.

ODY 3 Belgesi ve Mevzuat

ODY 3 Belgesi, Türkiye’deki yasal düzenlemelere ve uluslararası taşımacılık standartlarına uygun olarak verilir. Bu belge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmelikler çerçevesinde verilir ve belirli kriterlere dayanır. ODY 3 Belgesi sahipleri, uluslararası taşımacılık operasyonlarının yasal düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

ODY 3 Belgesi’nin yasal dayanağı, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’dir. Ayrıca, uluslararası taşımacılık operasyonları, uluslararası anlaşmalar ve standartlar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu nedenle, ODY 3 Belgesi sahipleri, uluslararası taşımacılık mevzuatına hakim olmalı ve bu mevzuatın gereklerini yerine getirmelidir.

ODY 3 Belgesi’nin Avantajları

ODY 3 Belgesi, hem bireysel olarak belgeye sahip yöneticilere hem de bu yöneticileri istihdam eden firmalara çeşitli avantajlar sağlar. Belgeye sahip yöneticiler, uluslararası taşımacılık sektöründe kariyerlerinde ilerleme şansı yakalar ve sektördeki diğer adaylara göre daha avantajlı bir konumda bulunurlar. Ayrıca, bu belge, yöneticilerin mesleki yeterliliklerini ve uzmanlıklarını kanıtlamalarına olanak tanır.

Firmalar açısından ise, ODY 3 Belgesi’ne sahip yöneticilerle çalışmak, operasyonel verimliliği artırır, hizmet kalitesini iyileştirir ve yasal uyumu sağlar. Bu da müşteri memnuniyetini artırarak, firmanın uluslararası pazardaki konumunu güçlendirir. Ayrıca, ODY 3 Belgesi’ne sahip yöneticiler, firmanın risk yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirerek, olası sorunların önüne geçer.

Uluslararası Taşımacılıkta Kalite ve Güvenlik

ODY 3 Belgesi, uluslararası yük, eşya ve kargo taşımacılığı operasyonlarında kalite ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynar. Belgeye sahip yöneticiler, taşımacılık operasyonlarının her aşamasında yüksek hizmet standartlarını korur ve müşteri memnuniyetini artırmak için sürekli iyileştirmeler yaparlar. Ayrıca, güvenlik prosedürlerine uygun hareket ederek, taşımacılık operasyonlarının güvenliğini sağlarlar.

Uluslararası taşımacılık sektöründe, müşteri memnuniyeti ve güvenlik en önemli unsurlar arasındadır. ODY 3 Belgesi, bu unsurları sağlamak için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip yöneticilerin yetiştirilmesini sağlar. Bu da firmaların uluslararası pazarda güvenilir bir konum elde etmelerine ve müşteri sadakatini artırmalarına yardımcı olur.

Sonuç

ODY 3 Belgesi, uluslararası yük, eşya ve kargo taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmalar için hayati öneme sahip bir belgedir. Bu belge, orta düzey yöneticilerin mesleki yeterliliklerini ve profesyonel becerilerini kanıtlamalarını sağlar. Ayrıca, taşımacılık operasyonlarının yasal mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunur.

ODY 3 Belgesi, sektördeki firmaların rekabet gücünü artırarak, müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği sağlar. Bu nedenle, uluslararası taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların, ODY 3 Belgesi’ne sahip yöneticilerle çalışmaları büyük önem taşır. Hem bireysel hem de kurumsal düzeyde sağladığı avantajlarla, ODY 3 Belgesi, sektördeki profesyonelliğin ve hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunur.

ODY 3 Belgesi’nin sağladığı avantajlar, uluslararası taşımacılık sektöründe kalite ve güvenlik standartlarını yükselterek, firmaların küresel pazarda daha güçlü ve rekabetçi bir konum elde etmelerine yardımcı olur. Bu belge, taşımacılık sektöründe profesyonel yönetim ve yüksek hizmet kalitesinin yaygınlaşmasını teşvik eder.

ODY 3 Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı, günümüz globalleşen dünyasında birçok birey ve işletmenin ihtiyaç duyduğu kritik bir hizmettir.

Bu hizmet, farklı ülkeler arasında ticaretin artmasıyla birlikte daha da önem kazanmaktadır. Kargo taşımacılığı, uluslararası arenada malların, eşyaların ve ürünlerin, bir noktadan diğerine güvenli ve etkin bir şekilde taşınmasını sağlar.

ODY 3 belgesi ise, bu tür taşımacılık işlemleri gerçekleştiren firmaların sahip olması gereken önemli bir yetkinlik belgesidir.

Bu belge, taşımacılık şirketlerinin uluslararası eşya taşımacılığı yapabilme yetkisini gösterir ve bu alanda belirli standartlara ve kurallara uygun çalıştıklarının bir kanıtıdır.

ODY 3 belgesine sahip firmalar, gümrük işlemleri, sigorta, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi konularda uzmanlık sahibi olmak zorundadırlar.

Ayrıca, bu firmaların uluslararası taşımacılık yasalarına, güvenlik standartlarına ve çevresel düzenlemelere uygun hareket etmeleri beklenir. Bu sayede, taşınan eşyanın güvenliği en üst düzeyde sağlanmış olur.

Uluslararası eşya kargo taşımacılığında başarılı olabilmek için, lojistik firmalarının teknolojik gelişmelere ayak uydurması, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmesi gerekmektedir. Ayrıca, farklı ülkelerin gümrük ve ithalat-ihracat mevzuatlarına hakim olunması, bu alandaki karmaşıklıkların üstesinden gelinmesine yardımcı olur.

ODY 3 belgesine sahip firmalar, uluslararası taşımacılık süreçlerinde yüksek standartlarda hizmet sunarak, müşterilerine değerli bir deneyim yaşatmayı hedefler. Bu da, küresel ticaretin daha verimli ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunur

Üdy ve Ody belgesine sahip personel istihdam etmesi gereken yetki belgesi sahibi firmalar;

 • B1 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • C2 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • D1 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • L1 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • L2 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • M2 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • N2 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • P2 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • R1 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • R2 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • T1 yetki belgesi sahiplerinin,

Sadece ODY belgesine sahip olan orta düzey yönetici istihdam etmek zorunda olan taşıma firmalarının listesi;

 • A türü yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • B2 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • C3 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • D2 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • K3 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • M1 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • N1 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • P1 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • T2 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • T3 yetki belgesine sahip taşıma firmaları,
 • K1 (tüzel kişiliğe sahip olanlar) yetki belgesine sahip taşıma firmaları

Ody 3 Belgesi : Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesidir

ODY3 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yük taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 2. Yük taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
 3. Öğrenciler
 4. En az ortaokul mezunu olan herkes

* Karayolları Yönetmeliği gereği, en az ortaokul mezunu adaylar zorunlu ODY2 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler. Sınav tarihleri için tıklayın.

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar. Ayrıntılı bilgiyi Karayolu Taşıma Yönetmeliği Md. 43(15)’te görmek için tıklayın.


Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır. İlgili cezalara ulaşmak için tıklayın. 

 • C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda               : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • C3 (Uluslararası ve Yurtiçi Ev ve Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda      : ODY3 belgeli en az bir yönetici
 • L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda                     : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • M3 (Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda                      : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda  : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü)   

• ODY 3 Belgesi Eğitim İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Diploma Fotokopisi

1 adet fotoğraf

ODY Eğitiminden Nasıl Muaf Olunur?


Yüksekokul mezunları, yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları kaydıyla mesleki
yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ODY türü
Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
• Sınavsız ODY Alma Şartları Nelerdir?

 1. Üniversitelerin/Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik,
  ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer
  bölümlerinden mezun olup ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu
  trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
 2. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge
  müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü, bölge müdür yardımcısı unvanı ile
  görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında
  en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak
  görev yapmış olanlar.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge
müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü, bölge müdür yardımcısı unvanı ile
görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında
en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak
görev yapmış olanlar.

ODY3 Belgesi Nasıl Alınır?

89 saat süren ODY3 – Uluslararası ve Yük Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yöneticilik eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY3 Belgesi alabilirler.

 • ERSA SRC merkezleri olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ODY eğitimleri vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
 • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylıdır. Bakanlık sınavında başarılı olan ERSA kursiyerleri ODY Belgesini almaya hak kazanıyorlar. www.turkiye.gov.tr adresinden ODY belgenizi almak için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğine Göre;

      a) ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2, ODY1 ve ODY2 belge türlerini,
      b) ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
      c) ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,
      d) ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü, 
      e) ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
      f) ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,almış kabul edilir.

ODY3 – Uluslararası ve Yurtiçi Yük Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Diploma fotokopisi (en az ortaokul diploması)
 3. 1 adet biyometrik fotoğraf
 4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
 5. Adli sicil belgesi
 6. Eğitim Başvuru formu

ODY3 – Yurtiçi Yük Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

89 saat süren ODY3 – Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

 • Ulaştırma Mevzuatı
 • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Sözleşmeler
 • Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 • Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
 • Uluslararası Konvansiyonlar
 • Mali Yönetim
 • İdari Yönetim
 • Pazar/Piyasa Şartları
 • İlk Yardım
 • Trafik Adabı
 • Meslek Ahlakı
 • Yolcu Taşımacılığı
 • Trafik Güvenliği
Ody 3 Belgesi

İletişim

 • Güven Mahallesi Posta Caddesi Özçelik İş Merkezi No:112 Kat 5/9 Kale Center Avm Karşısı
  Güngören / İstanbul
 • Tel: (0212) 515 89 25
 • Tel (0212) 657 89 25
 • GSM: 0543 341 80 77
 • info@ersasrc.com