ody belgesi orta düzey yönetici belgesi

ODY Belgesi Nedir?

ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesi, taşımacılık sektöründe orta düzey yönetici olarak görev yapmak isteyen profesyonellerin mesleki yeterliliklerini belgeleyen önemli bir sertifikadır. Türkiye’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen bu belge, çeşitli taşımacılık alanlarında görev alacak yöneticilerin gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduklarını kanıtlar.

ODY Belgesi Çeşitleri

ODY, taşımacılık sektöründeki farklı alanlara yönelik olarak çeşitli kategorilere ayrılır:

 1. ODY 1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı alanında görev alacak yöneticiler için.
 2. ODY 2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında görev alacak yöneticiler için.
 3. ODY 3 Belgesi: Uluslararası yük-eşya-kargo taşımacılığı alanında görev alacak yöneticiler için.
 4. ODY 4 Belgesi: Yurtiçi yük taşımacılığı alanında görev alacak yöneticiler için.

ODY Belgesi’nin Amacı ve Önemi

ODY Belgesi’nin temel amacı, taşımacılık sektöründe hizmet kalitesini ve güvenliğini artırmaktır. Bu belge, taşımacılık faaliyetlerini yöneten kişilerin yasal düzenlemelere ve sektörel standartlara uygun hareket etmelerini sağlar. Ayrıca, mesleki yeterliliği belgeleyerek sektördeki profesyonelliği ve güvenilirliği artırır.

ODY Belgesi Alma Süreci

ODY almak isteyen adaylar, belirli bir eğitim sürecinden geçmek zorundadır. Bu eğitim programları, taşımacılık mevzuatı, güvenlik prosedürleri, lojistik yönetimi ve risk yönetimi gibi konuları kapsar. Eğitimler, sektörde deneyimli ve uzman eğitmenler tarafından verilir ve pratik uygulamalarla desteklenir.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, bilgi ve becerilerini ölçen sınavlara tabi tutulur. Sınavlarda başarılı olan adaylar, ODY Belgesi almaya hak kazanır. Belge genellikle belirli bir süre için geçerli olup, bu süre sonunda yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme işlemi, genellikle yeniden eğitim ve sınav sürecini içerir.

ODY Belgesi Sahiplerinin Görev ve Sorumlulukları

ODY Belgesi sahipleri, taşımacılık operasyonlarının yönetiminde önemli roller üstlenirler. Bu yöneticiler, taşımacılık faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve denetiminden sorumludur. Ayrıca, taşıma işlemlerinin yasal mevzuata ve güvenlik standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlarlar.

ODY Belgesi sahiplerinin başlıca görevleri şunlardır:

 • Taşımacılık Faaliyetlerinin Planlanması ve Yönlendirilmesi: Taşıma işlemlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli planlamaları yapar.
 • Yasal Uyumun Sağlanması: Taşımacılık faaliyetlerinin ulusal mevzuata ve düzenlemelere uygun olmasını sağlar.
 • Güvenlik Prosedürlerinin Uygulanması: Yüklerin veya yolcuların güvenli bir şekilde taşınması için gerekli güvenlik prosedürlerini uygular ve denetler.
 • Müşteri Memnuniyetinin Artırılması: Hizmet kalitesini sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırır.
 • Risk Yönetimi: Taşımacılık süreçlerindeki olası riskleri belirler ve bu riskleri minimize etmek için gerekli önlemleri alır.

ODY Belgesi’nin Avantajları

ODY hem bireysel olarak belgeye sahip yöneticilere hem de bu yöneticileri istihdam eden firmalara çeşitli avantajlar sağlar:

 • Kariyer İmkanları: Belgeye sahip yöneticiler, taşımacılık sektöründe kariyerlerinde ilerleme şansı yakalar ve sektördeki diğer adaylara göre daha avantajlı bir konumda bulunurlar.
 • Mesleki Yeterlilik: Bu belge, yöneticilerin mesleki yeterliliklerini ve uzmanlıklarını kanıtlamalarına olanak tanır.
 • Operasyonel Verimlilik: Firmalar, ODY sahip yöneticilerle çalışarak operasyonel verimliliği artırır ve hizmet kalitesini iyileştirir.
 • Yasal Uyum: Belgeye sahip yöneticiler, taşımacılık operasyonlarının yasal mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar, bu da firmanın yasal uyumunu garanti altına alır.
 • Müşteri Memnuniyeti: Yüksek hizmet kalitesi ve profesyonel yönetim sayesinde müşteri memnuniyeti artar.

ODY Belgesi ve Mevzuat

ODY , Türkiye’deki yasal düzenlemelere uygun olarak verilir. Bu belge, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde verilir. ODY Belgesi sahipleri, taşımacılık operasyonlarının yasal düzenlemelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

ODY Belgesi’nin yasal dayanağı olan mevzuatlar, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve yöneticilerin uyması gereken kuralları ve standartları belirler. Bu mevzuatlar, taşıma işlemlerinin güvenli, düzenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefler.

ODY Belgesi ve Yurtiçi Taşımacılık

ODY Belgesi, Türkiye’de yurtiçi taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların operasyonel verimliliğini artırır ve hizmet kalitesini yükseltir. Belgeye sahip yöneticiler, taşıma operasyonlarının etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar, maliyetleri kontrol eder ve lojistik süreçleri optimize eder. Bu, firmaların rekabet gücünü artırarak, ulusal pazarda daha etkin bir konum elde etmelerine yardımcı olur.

Sonuç

ODY taşımacılık sektöründe orta düzey yönetici olarak görev almak isteyen profesyoneller için önemli bir mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belge, taşımacılık faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlar. ODY sahip yöneticiler, taşımacılık operasyonlarının her aşamasında yüksek hizmet standartlarını korur ve müşteri memnuniyetini artırmak için sürekli iyileştirmeler yaparlar.

Taşımacılık sektöründe profesyonel yönetim ve yüksek hizmet kalitesinin yaygınlaşmasını teşvik eden ODY Belgesi, firmaların ulusal pazarda güvenilir bir konum elde etmelerine ve müşteri sadakatini artırmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların, ODY sahip yöneticilerle çalışmaları büyük önem taşır.

ODY1 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 2. Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
 3. Öğrenciler
 4. En az ortaokul mezunu olan herkes
 5. Yük taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 6. Yük taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar. Ayrıntılı bilgiyi Karayolu Taşıma Yönetmeliği Md. 43(15)’te görmek için tıklayın.

C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda               : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 • C3 (Uluslararası ve Yurtiçi Ev ve Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda      : ODY3 belgeli en az bir yönetici
 • L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda                     : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

* Karayolları Yönetmeliği gereği, en az ortaokul mezunu adaylar zorunlu ODY2 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler. Sınav tarihleri için tıklayın.

ODY Belgesi Eğitimleri

ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesi, taşımacılık sektöründe orta düzey yönetici olarak görev yapmak isteyen profesyonellerin mesleki yeterliliklerini belgeleyen önemli bir sertifikadır. Bu belgeyi almak için gerekli eğitimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olup, adayların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlar. ODY eğitimleri, taşımacılık sektöründeki farklı alanlara yönelik olarak düzenlenir ve çeşitli konuları kapsar.

ODY Belgesi Eğitimlerinin Amaçları

ODY Belgesi eğitimlerinin temel amaçları şunlardır:

 1. Mesleki Yeterliliği Artırmak: Eğitimler, adayların taşımacılık sektöründe gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlar.
 2. Yasal Bilgilendirme: Taşımacılık sektöründe geçerli olan yasal mevzuatlar ve düzenlemeler hakkında detaylı bilgi verir.
 3. Güvenlik ve Risk Yönetimi: Taşımacılık süreçlerinde güvenlik prosedürleri ve risk yönetimi konularında eğitim verir.
 4. Operasyonel Verimlilik: Taşımacılık operasyonlarının daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.
 5. Müşteri Memnuniyeti: Hizmet kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefler.
ÜDY belgesi kaç yıl geçerli?
ÜDY belgesi kaç yıl geçerli?

ODY Belgesi Eğitim Süreci

ODY eğitim süreci, belirli aşamalardan oluşur ve adayların kapsamlı bir şekilde hazırlanmasını sağlar:

1. Eğitim Programları

ODY almak isteyen adaylar, taşımacılık sektörüne yönelik olarak düzenlenmiş eğitim programlarına katılır. Bu programlar, sektörde deneyimli ve uzman eğitmenler tarafından verilir. Eğitim konuları şunlardır:

 • Lojistik Yönetimi: Taşımacılık ve lojistik süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi.
 • Yasal Mevzuat: Taşımacılık sektöründe geçerli olan kanun ve yönetmeliklerin detaylı incelenmesi.
 • Güvenlik Prosedürleri: Taşıma işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan güvenlik tedbirleri.
 • Nakliye Yönetimi: Taşıma işlemlerinin planlanması ve yönetilmesi.
 • Risk Yönetimi: Taşımacılık süreçlerinde karşılaşılan risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi.

2. Pratik Uygulamalar

Eğitimler, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla desteklenir. Adaylar, taşımacılık operasyonlarının çeşitli aşamalarında uygulamalı eğitim alır ve gerçek senaryolar üzerinden pratik yaparlar. Bu, adayların öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme ve deneyim kazanmalarını sağlar.

3. Değerlendirme ve Sınavlar

Eğitim sürecinin sonunda adaylar, bilgi ve becerilerini ölçen sınavlara tabi tutulur. Bu sınavlar, adayların taşımacılık sektöründeki yeterliliklerini değerlendirir. Sınavlarda başarılı olan adaylar, ODY almaya hak kazanır.

ODY Belgesi Eğitimlerinin Kapsamı

ODY eğitimleri, taşımacılık sektöründeki farklı alanlara yönelik olarak düzenlenir. Her bir belge türü için farklı eğitim içerikleri bulunmaktadır:

ODY 1 Belgesi Eğitimleri

 • Uluslararası Yolcu Taşımacılığı: Uluslararası yolcu taşımacılığı operasyonlarının yönetimi, uluslararası mevzuatlar ve düzenlemeler.
 • Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi: Yolcu taşımacılığında lojistik süreçlerin yönetimi.
 • Müşteri Hizmetleri ve Memnuniyeti: Yolcu memnuniyetini artırmak için gerekli olan müşteri hizmetleri standartları.

ODY 2 Belgesi Eğitimleri

 • Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı: Yurtiçi yolcu taşımacılığı operasyonlarının yönetimi ve yasal mevzuatlar.
 • Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri: Yolcu taşımacılığında güvenlik tedbirleri ve acil durum prosedürleri.
 • Planlama ve Koordinasyon: Yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanması ve koordinasyonu.

ODY 3 Belgesi Eğitimleri

 • Uluslararası Yük Taşımacılığı: Uluslararası yük taşımacılığı operasyonlarının yönetimi, gümrük işlemleri ve uluslararası mevzuatlar.
 • Lojistik ve Depolama Yönetimi: Yük taşımacılığında lojistik süreçlerin ve depolama operasyonlarının yönetimi.
 • Risk Yönetimi ve Güvenlik: Uluslararası yük taşımacılığında risk yönetimi ve güvenlik tedbirleri.

ODY 4 Belgesi Eğitimleri

 • Yurtiçi Yük Taşımacılığı: Yurtiçi yük taşımacılığı operasyonlarının yönetimi ve yasal mevzuatlar.
 • Taşıma ve Dağıtım Yönetimi: Yük taşımacılığı süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve dağıtım operasyonları.
 • Güvenlik ve Risk Yönetimi: Yük taşımacılığında güvenlik prosedürleri ve risk yönetimi.

ODY Belgesi Eğitimlerinin Faydaları

ODY eğitimleri, hem adaylara hem de taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalara çeşitli faydalar sağlar:

 • Mesleki Yeterlilik: Adayların taşımacılık sektöründe gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlar.
 • Kariyer İmkanları: Belgeye sahip adaylar, taşımacılık sektöründe daha iyi kariyer fırsatlarına sahip olur.
 • Operasyonel Verimlilik: Eğitimli yöneticiler, taşımacılık operasyonlarını daha verimli ve etkin bir şekilde yönetir.
 • Yasal Uyum: Eğitimler, taşımacılık operasyonlarının yasal mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Güvenlik ve Müşteri Memnuniyeti: Eğitimler, taşımacılık süreçlerinde güvenliği artırır ve müşteri memnuniyetini sağlar.

Sonuç

ODY eğitimleri, taşımacılık sektöründe orta düzey yönetici olarak görev yapmak isteyen profesyoneller için önemli bir adımdır. Bu eğitimler, adayların mesleki yeterliliklerini artırarak taşımacılık operasyonlarını daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. ODY eğitimleri, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde sağladığı avantajlarla taşımacılık sektöründe profesyonelliğin ve hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunur.

ODY Belgesi eğitimi verilen dersler;

 • Ulusal Ulaştırma Mevzuatı
 • Anayasa
 • Ticaret Hukuku
 • İş Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Vergi Hukuku
 • Yasal Sorumluluklar
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Ulusal Sözleşmeler
 • Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 • Finansal Yönetim
 • Güzergah, Belge ve Maliyet Analizleri
 • Ticari Belgeler
 • Vergi Kanunları ve Uygulamaları
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Pazarlama
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi
 • İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi
 • Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri
 • Lojistik, Sevkiyat ve Depo Yönetimi
 • Taşımacılık Politikaları
 • Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar
 • Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları
 • Kurum ve Kuruluşlar
 • Pazara Giriş Şartları
 • Teknik Standartlar
 • İlk Yardım
 • AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği
 • Trafik Güvenliği
İletişim Güven Mahallesi Posta Caddesi Özçelik İş Merkezi No:112 Kat 5/9 Kale Center Avm Karşısı Güngören / İstanbul Tel: (0212) 515 89 25 Tel (0212) 657 89 25 GSM: 0543 341 80 77 info@ersasrc.com
ODY 4 Belgesi Nasıl Alınır?

İletişim

 • Güven Mahallesi Posta Caddesi Özçelik İş Merkezi No:112 Kat 5/9 Kale Center Avm Karşısı
  Güngören / İstanbul
 • Tel: (0212) 515 89 25
 • Tel (0212) 657 89 25
 • GSM: 0543 341 80 77
 • info@ersasrc.com