src 1 belgesi src 2 belgesini kapsar
src 1 belgesi uluslararası yolcu taşıma belgesdir

Src 1 Belgesi

SRC 1 belgesi, uluslar arası yolcu taşınması işlerinde çalışacak şoförler için zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belge, karayolu taşımacılığı yapan ve tehlikeli maddeleri taşıyan araçların şoförleri için gerekli olan özel bir eğitimin tamamlanmasını ve bu eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olunmasını şart koşar. SRC 1 belgesi, taşımacılık sektöründe güvenliğin sağlanması ve olası kazaların önlenmesi amacıyla büyük önem taşır.

SRC 1 belgesine başvurabilmek için adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bunlar arasında en az ilkokul mezunu olmak, psikoteknik değerlendirme ve sağlık raporu almış olmak gibi kriterler yer alır. Ayrıca, adayların mesleki yeterlilik kurslarına katılarak tehlikeli madde taşımacılığı üzerine özel eğitim alması ve bu eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olması gerekir. Bu süreç, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlar.

SRC 1 belgesi almak, sadece yasal bir zorunluluk olmanın ötesinde, taşımacılık sektöründe profesyonellik ve güvenilirlik açısından da büyük bir avantaj sağlar. Bu belgeye sahip şoförler, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında karşılaşılabilecek riskleri azaltacak bilgi ve becerilere sahip olduklarını kanıtlamış olurlar. Dolayısıyla, tehlikeli madde taşımacılığı yapan firmalar tarafından tercih edilirler. SRC 1 belgesinin önemi, hem bireysel hem de toplumsal güvenlik açısından göz ardı edilemez. Bu belge, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında olası kaza ve zararların önüne geçilmesinde kritik bir role sahiptir.

SRC 1 belgesi, ağırlıklı olarak uluslar arsı taşımacılığı yapan sürücüler için gerekli olan bir mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belge, sürücülerin yolcu taşırken uyulması gereken ulusal ve uluslararası kurallar, güvenlik önlemleri ve taşıma teknikleri hakkında yeterli bilgiye ve beceriye sahip olduklarını gösterir. SRC belgeleri, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince düzenlenir ve çeşitli SRC belgesi türleri bulunmaktadır. SRC 1, bu belgeler arasında uluslar arası yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için özelleştirilmiştir.

SRC 1 belgesine sahip olmak için, ilgili eğitim kurumlarından gerekli eğitimi almak ve ardından yapılan sınavda başarılı olmak gerekir. Eğitim süreci, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, taşınması sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri, ilk yardım, yangın güvenliği gibi konuları kapsar. Bu eğitim ve sınav süreci, sürücülerin tehlikeli maddeleri taşırken karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirgemeleri ve olası kazaların önlenmesi konusunda bilinçlenmeleri açısından büyük önem taşır.

SRC 1 belgesi, sürücülerin mesleki yeterliliklerini kanıtlarının yanı sıra, taşımacılık sektöründe kaliteli ve güvenli hizmet sunmanın bir göstergesi olarak da kabul edilir. Bu belgeye sahip olmak, sürücüler için daha fazla iş imkanı anlamına gelebilir ve taşımacılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur. Dolayısıyla, tehlikeli madde taşımacılığı yapmayı planlayan veya bu alanda çalışmak isteyen her sürücünün SRC 1 belgesini alması, hem kişisel hem de toplumsal güvenlik açısından büyük bir öneme sahiptir.

“SRC 1 Belgesi” Türkiye’de karayolu taşımacılığı yapan sürücülerin sahip olması gereken bir belgedir. “SRC” kelimesi “Sürücü Belgesi” kısaltmasıdır ve “SRC 1” belgesi, ağır ticari araçları (kamyon, çekici, tanker vb.) kullanan sürücüler için geçerlidir. SRC 1 belgesi, sürücülerin mesleki yeterliliklerini ve trafik güvenliği konusundaki bilgilerini belgelemektedir.

SRC 1 belgesine sahip olabilmek için belli başlı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bu şartlar arasında en önemlisi, Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan bir eğitim kurumundan “SRC 1” kursunu tamamlamaktır. Bu kurs sırasında sürücülere, trafik kuralları, yük güvenliği, araç bakımı, yorgunluk ve uykusuzluk gibi konularda eğitim verilir. Kurs sonunda yapılacak olan sınavı başarıyla geçen sürücüler, SRC 1 belgesine sahip olmaya hak kazanırlar.

SRC 1 belgesi, sürücülerin ticari araç kullanımı konusunda yeterliliklerini gösterir. Bu belge, sürücülerin trafik güvenliği ve yük güvenliği konularında bilinçli ve sorumluluk sahibi olduğunu kanıtlar. Ayrıca, bu belge, sürücülerin yasal mevzuatlara uygun şekilde hareket ettiğini ve mesleki yeteneklerini geliştirdiğini gösterir.

SRC 1 belgesi, iş başvurularında ve kariyer gelişiminde önemli bir faktördür. İşverenler, ağır ticari araçları kullanacak sürücülerden SRC 1 belgesine sahip olmalarını istemektedir. Bu belge, sürücülerin işverenler tarafından güvenilir ve nitelikli olduğunu kanıtlar. SRC 1 belgesi, sürücülerin iş bulma ve terfi etme şansını artırır.

SRC 1 belgesine sahip olmak, sürücülerin trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar. Bu belgeyi alan sürücüler, trafik kurallarına uyarak trafik kazalarının önlenmesine katkıda bulunurlar. SRC 1 belgesi, sürücülerin mesleki gelişimine katkı sağlar ve daha güvenli bir sürüş kültürünün oluşmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, SRC 1 belgesi, ağır ticari araçları kullanan sürücülerin sahip olması gereken bir belgedir.

SRC Belgesi Nasıl Alınır?

 • Ersa Src Eğitim Kurumu  olarak Milli Eğitim Bakanlığı akreditasyonlarıyla SRC  eğitimleri vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
 • ERSA  Eğitim olarak SRC  eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylıdır. Bakanlık sınavında başarılı olan ERSA kursiyerleri    SRC  Belgesini almaya hak kazanıyorlar. www.turkiye.gov.tr adresinden  SRC  belgenizi almak için tıklayınız. 

SRC Nedir?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şirketinize kayıtlı otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici tescilli araçlarınızı kullanan sürücülerin alması gereken belge türüdür. Sürücülerin araç türüne uygun SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ya da SRC5 belgelerini bulundurmaları kanuni zorunluluktur.

RC Belgesi, Türkiye’de kara yolu taşımacılığı sektöründe çalışan sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. SRC belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince zorunlu olup, ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin sahip olması gereken bir belgedir. SRC belgesi, sürücülerin taşımacılık alanında gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğunu kanıtlar.

SRC Belgesi Türleri

SRC belgesi, taşımacılık türüne göre beş farklı kategoriye ayrılır:

 1. SRC1 Belgesi:
  • Uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak sürücüler için gereklidir.
 2. SRC2 Belgesi:
  • Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak sürücüler için gereklidir.
 3. SRC3 Belgesi:
  • Uluslararası yük ve eşya taşımacılığı yapacak sürücüler için gereklidir.
 4. SRC4 Belgesi:
  • Yurtiçi yük ve eşya taşımacılığı yapacak sürücüler için gereklidir.
 5. SRC5 Belgesi:
  • Tehlikeli madde taşımacılığı (ADR) yapacak sürücüler için gereklidir.

SRC Belgesi Almanın Şartları

 1. Yaş Şartı:
  • SRC1 ve SRC2 belgeleri için en az 26 yaşında olmak gerekmektedir.
  • SRC3 ve SRC4 belgeleri için en az 19 yaşında olmak gerekmektedir.
  • SRC5 belgesi için ise tehlikeli madde taşımacılığı eğitimine katılmak gereklidir.
 2. Eğitim:
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında mesleki yeterlilik eğitimine katılmak gerekmektedir.
 3. Sınav:
  • Eğitim sonrası düzenlenen sınavda başarılı olmak gerekmektedir.
 4. Diğer Belgeler:
  • Kimlik belgesi, ehliyet, fotoğraf gibi belgelerin başvuru sırasında sunulması gerekmektedir.

SRC Belgesi Almanın Süreci

 1. Başvuru Yapın:
  • Yetkili eğitim kurumlarına başvurarak, gerekli eğitim programına kayıt olun.
 2. Eğitime Katılın:
  • Mesleki yeterlilik eğitimine katılarak, gerekli bilgi ve becerileri edinin. Eğitimler genellikle teorik ve pratik derslerden oluşur.
 3. Sınava Girin:
  • Eğitim sonrası yapılan mesleki yeterlilik sınavına girin ve başarılı olun.
 4. Belgenizi Alın:
  • Sınavda başarılı olduktan sonra, SRC belgenizi almaya hak kazanırsınız.

SRC Belgesinin Önemi

 • Yasal Zorunluluk: Ticari taşımacılık faaliyetlerinde bulunan sürücüler için SRC belgesi yasal olarak zorunludur.
 • Profesyonel Yeterlilik: SRC belgesi, sürücülerin taşımacılık sektöründe gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğunu gösterir.
 • Güvenlik: SRC belgesi, taşımacılık faaliyetlerinin daha güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Sonuç

SRC belgesi, kara yolu taşımacılığı sektöründe çalışan sürücüler için önemli ve gerekli bir belgedir. Bu belgeyi alabilmek için belirli eğitim ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. SRC belgesi, sürücülerin yasal gereklilikleri yerine getirmelerini ve mesleki yeterliliklerini kanıtlamalarını sağlar.

Daha fazla bilgi ve başvuru için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya yetkili eğitim kurumları ile iletişime geçebilirsiniz.

SRC1 Nedir?

SRC1, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre Uluslararası Yolcu Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC1 – Uluslararası ve Ulusal Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimi Kimlere Yönelik?

SRC1 Belgesi;

 1. Uluslararası ve ulusal yolcu taşımacılığı yapan sürücülere ve
 2. Otobüs, minibüs gibi ticari araçları kullanan sürücülere zorunludur.

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne Göre (MADDE 36) Şoförlerde Aranacak Nitelik ve Şartlar:

Ayrıntılı bilgiyi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde görmek için tıklayın.

Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin;

 1. Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları,
 2. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,
 3. Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları,
 4. Büyük otobüs kullananlarının 66 yaşından gün almamış olmaları,
 5. Şoförlük mesleğine uygunluk bakımından bedensel ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
 6. Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananlarının, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
 7. Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları şarttır.

SRC1 Belgesi Alma Şartları Nelerdir? SRC1 Nasıl Alınır? 

Ehliyetlerini 2003 yılından sonra  alanlar  , T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurumlardan eğitim almaları ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Bakanlık sınavında başarılı olan Ersa kursiyerleri SRC Belgesini almaya hak kazanıyorlar. www.turkiye.gov.tr adresinden SRC belgenizi almak için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğine Göre;

a) SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,

b) SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü, almış kabul edilir.

Sınavsız SRC ve SRC Muafiyet Koşulları:

Eğitime ve sınava girmeden SRC Belgesi alabilmek için; E-devlet şifresi ile www.ersa src.com  adresinden sınavsız SRC belgesi başvurusunda bulunmak için tıklayınız. Sınavdan muaf olarak SRC Belge durumunuzu sorgulamak için 444 24 07 aracılığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmeniz gerekmektedir. 

25 Şubat 2003’ten önce;

 • B sınıfı ehliyeti olanlar          : SRC2 ve SRC4 için
 • C-D-E sınıfı ehliyeti olanlar   : SRC1 ve SRC3 için başvurabilirler.

66 yaşından gün alanlar SRC başvurusu yapamazlar. 

SRC1 Kursu

SRC1 eğitimleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  yetkilendirilen üç merkezimizde verilmektedir.

Eğitim merkezlerimize ulaşmak için 0212 515 8925  arayabilirsiniz.

SRC1 – Uluslararası ve Ulusal Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi
 2. Diploma fotokopisi
 3. Ehliyet fotokopisi
 4. 1 adet biyometrik fotoğraf
 5. Adli sicil belgesi
 6. Eğitim Başvuru formu

SRC1 – Uluslararası ve Ulusal Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

40 saat süren SRC1 Uluslararası ve Ulusal Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite Müşteri Memnuniyeti
 • İş Organizasyonu
 • Aracın Yolculuk Öncesi sürüş Hazırlığı
 • Yolcu Taşıma Kuralları
 • Güvenli Sürüş Teknikleri
 • Trafik Kuralları ve Cezalar
 • Trafik Adabı
 • İletişim Teknolojileri ve Harita
 • Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanımı
 • Mesleki Gelişim
 • Yolcu Taşıma (Trafik, Ulaştırma ve Turizm) Mevzuatı
 • Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Trafik ve Davranış Psikolojisi
 • İlk Yardım
İletişim Güven Mahallesi Posta Caddesi Özçelik İş Merkezi No:112 Kat 5/9 Kale Center Avm Karşısı Güngören / İstanbul Tel: (0212) 515 89 25 Tel (0212) 657 89 25 GSM: 0543 341 80 77 info@ersasrc.com
Üdy Belgesi Nedir

 Bizimle iletişime geçebilirsiniz

 • Güven Mahallesi Posta Caddesi Özçelik İş Merkezi No:112 Kat 5/9 Kale Center Avm Karşısı
  Güngören / İstanbul
 • Tel: (0212) 515 89 25
 • Tel (0212) 657 89 25
 • GSM: 0543 341 80 77
 • info@ersasrc.com