Src belgesi Türleri Nelerdir
Src belgesi Türleri Nelerdir

Src belgesi Türleri Nelerdir

Src belgesi Türleri Nelerdir SRC belgeleri, karayolu taşımacılığı sektöründe çalışan sürücüler için zorunlu hale getirilmiş mesleki yeterlilik belgeleridir. SRC belgeleri, sürücülerin güvenli, düzenli ve yasalara uygun bir şekilde taşımacılık yapmalarını sağlamak amacıyla verilmektedir. SRC belgeleri çeşitli türlere ayrılır ve her biri farklı taşımacılık ihtiyaçlarına hizmet eder. İşte SRC belgelerinin türleri ve her birinin ayrıntılı açıklaması:

1. SRC 1 Belgesi: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

SRC 1 belgesi, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için gereklidir. Bu belge, sürücülerin yurtdışında da yolcu taşımacılığı yapabilmesini sağlar. Uluslararası taşımacılıkta yolcuların güvenliği ve konforu ön plandadır, bu nedenle SRC 1 belgesi almak isteyen sürücülerin kapsamlı bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Eğitimler, uluslararası trafik kuralları, yabancı ülke mevzuatları ve yolcu memnuniyeti gibi konuları kapsar.

2. SRC 2 Belgesi: Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

SRC 2 belgesi, yurtiçinde yolcu taşımacılığı yapan sürücüler için zorunludur. Şehirlerarası otobüsler, minibüsler ve servis araçları gibi taşıma araçlarını kullanan sürücüler, SRC 2 belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeyi almak için sürücülerin trafik kuralları, yolcu güvenliği ve acil durum yönetimi konularında eğitim almaları gerekmektedir. SRC 2 belgesi, yolcu taşımacılığında kaliteyi artırmayı ve kazaları minimize etmeyi hedefler.

3. SRC 3 Belgesi: Uluslararası Yük Taşımacılığı

SRC 3 belgesi, uluslararası yük taşımacılığı yapan sürücüler için gereklidir. Bu belgeye sahip sürücüler, uluslararası ticaretin önemli bir parçası olan lojistik ve taşımacılık sektöründe çalışabilirler. SRC 3 belgesi almak için sürücülerin, yük güvenliği, taşıma mevzuatları, gümrük işlemleri ve uluslararası taşımacılık kuralları konularında eğitim almaları gerekir. Ayrıca, farklı ülkelerde geçerli olan taşıma kuralları ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olmaları da önemlidir.

4. SRC 4 Belgesi: Yurtiçi Yük Taşımacılığı

SRC 4 belgesi, yurtiçinde yük taşımacılığı yapan sürücüler için zorunludur. Kamyon, tır ve diğer ağır taşıma araçlarını kullanan sürücüler, SRC 4 belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeyi almak için sürücülerin, yükleme ve boşaltma kuralları, yük güvenliği ve taşımacılık mevzuatları konularında eğitim almaları gerekmektedir. SRC 4 belgesi, taşımacılığın güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

5. SRC 5 Belgesi: Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR)

SRC 5 belgesi, tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücüler için gereklidir ve ADR sertifikası olarak da bilinir. Tehlikeli maddeler, çevre ve insan sağlığı için risk oluşturabilecek maddeler olduğundan, bu belgede sürücülerin kapsamlı bir eğitim almaları şarttır. Eğitim konuları arasında tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, taşınma kuralları, acil durum prosedürleri ve güvenlik önlemleri yer alır. SRC 5 belgesi, tehlikeli madde taşımacılığında güvenliği maksimum düzeyde tutmayı amaçlar.

SRC Belgesi Nedir?

SRC belgesi, Türkiye’de karayolu taşımacılığı yapan sürücüler için zorunlu olan bir belgedir. Bu belge, sürücünün ticari araç kullanmak için gerekli olan eğitimleri aldığını ve belirli yeterliliklere sahip olduğunu gösterir. SRC belgesi, çeşitli türlere ayrılır ve her biri farklı bir taşımacılık türü için gereklidir. İşte SRC belgelerinin türleri ve hangi alanlarda kullanıldıkları:

 1. SRC1: Uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak için gereklidir.
 2. SRC2: Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapmak için gereklidir.
 3. SRC3: Uluslararası yük ve eşya taşımacılığı yapmak için gereklidir.
 4. SRC4: Yurtiçi yük ve eşya taşımacılığı yapmak için gereklidir.
 5. SRC5: Tehlikeli madde taşımacılığı (ADR) yapmak için gereklidir.

SRC belgeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlar ve eğitimler sonucunda verilir. Bu belgelerin alınabilmesi için adayların belirli bir eğitim programını tamamlaması ve ardından yapılan sınavda başarılı olması gerekmektedir.

SRC belgesi olmayan sürücüler, ticari amaçla yük veya yolcu taşımacılığı yapamazlar ve bu belgeyi almadan bu tür bir faaliyet gerçekleştiren sürücüler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle, karayolu taşımacılığı sektöründe çalışan veya çalışmayı planlayan sürücüler için SRC belgesi büyük önem taşımaktadır.

Src Belgesi Nasıl Alınır

SRC belgesi almak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir:

1. Gerekli Şartların Sağlanması

SRC belgesi almak için belirli şartları sağlamak gerekmektedir:

 • Yaş Şartı: SRC1 ve SRC3 belgeleri için en az 21 yaşında, SRC2 ve SRC4 belgeleri için ise en az 18 yaşında olmak gerekmektedir.
 • Sürücü Belgesi: Geçerli bir sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir. Genellikle, SRC1 ve SRC3 belgeleri için en az B sınıfı, SRC2 ve SRC4 belgeleri için en az C sınıfı sürücü belgesi sahibi olunmalıdır.
 • Eğitim ve Sağlık Şartları: SRC belgesi için gerekli olan eğitimleri tamamlamış olmak ve sağlıksal açıdan uygun olduğuna dair sağlık raporuna sahip olmak gereklidir.

2. Eğitim Programına Katılmak

SRC belgesi almak isteyen adaylar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim almak zorundadırlar. Bu eğitimler genellikle birkaç gün süren teorik ve pratik dersleri kapsar.

3. Sınavlara Girmek

Eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra, adaylar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara girmek zorundadırlar. Bu sınavlar genellikle teorik bilgileri test eder ve bazen pratik sınavlar da içerebilir.

4. Başarılı Olmak

Sınavda başarılı olan adaylar, SRC belgesini almaya hak kazanırlar. Sınavlar genellikle çoktan seçmeli sorular şeklinde yapılır ve belirli bir geçme notu vardır.

5. Belgelerin Alınması

Sınavı başarıyla geçen adaylar, gerekli belgeleri (kimlik, sürücü belgesi, eğitim sertifikası, sağlık raporu vb.) hazırlayarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na veya yetkili kuruma başvurarak SRC belgelerini alabilirler.

6. Belgenin Teslimi

SRC belgesi, başvurunun ardından belirli bir süre içinde hazırlanır ve sürücüye teslim edilir. Bu süreçte bazen belge postayla gönderilir veya elden teslim alınabilir.

Önemli Notlar

 • SRC belgesi alacak adayların sürücü belgesi aldıkları tarihten itibaren en az 3 yıl geçmiş olmalıdır.
 • Eğitim ve sınav ücretleri belirli dönemlerde değişiklik gösterebilir, bu nedenle güncel bilgileri ilgili kurumlardan almak önemlidir.
 • SRC belgesi belirli aralıklarla yenilenmelidir ve sürücüler, belge geçerlilik sürelerini takip etmelidirler.

SRC belgesi alımı süreci bu adımları takip ederek tamamlanır. Her adımda dikkatli ve özenli olmak, belge alım sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

SRC belgesi eğitimi, karayolu taşımacılığı yapan sürücülerin gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla verilen zorunlu bir eğitimdir. Eğitim programları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenir. SRC belgesi eğitimi, belge türüne göre farklı içeriklere sahiptir. Aşağıda genel olarak SRC belgesi eğitim süreçlerini ve içeriklerini bulabilirsiniz:

1. Eğitim Kurumunun Seçimi

SRC belgesi eğitimi almak isteyen sürücüler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumuna başvurmalıdır. Bu kurumlar, bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak eğitim verir.

2. Eğitim Süresi ve İçeriği

Eğitim süresi ve içeriği, alınacak SRC belgesinin türüne göre değişiklik gösterir:

 • SRC1 ve SRC3 (Uluslararası Taşımacılık): Bu eğitimler genellikle daha kapsamlıdır ve uluslararası taşımacılıkla ilgili detaylı bilgiler içerir. Eğitim süresi yaklaşık 36 saattir.
 • SRC2 ve SRC4 (Yurtiçi Taşımacılık): Bu eğitimler yurtiçi taşımacılıkla ilgili konuları kapsar. Eğitim süresi yaklaşık 28 saattir.
 • SRC5 (Tehlikeli Madde Taşımacılığı – ADR): Bu eğitim, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması için gerekli bilgileri içerir. Eğitim süresi yaklaşık 19 saattir.

Eğitim İçerikleri

Eğitimlerde işlenen başlıca konular şunlardır:

 • Trafik Kuralları ve Güvenliği: Trafik kuralları, işaretler ve güvenli sürüş teknikleri.
 • Taşımacılık Mevzuatı: Karayolu taşımacılığı ile ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuat.
 • Araç Teknik Bilgisi: Taşımacılıkta kullanılan araçların teknik özellikleri ve bakımı.
 • Taşıma Türüne Özgü Bilgiler: Uluslararası veya yurtiçi taşımacılık, tehlikeli madde taşımacılığına özgü bilgiler.
 • İlk Yardım: Trafik kazalarında ilk yardım uygulamaları.
 • Çevre Koruma: Taşımacılık faaliyetlerinin çevreye etkileri ve bu etkilerin azaltılması.
 • Müşteri İlişkileri: Yolcu taşımacılığında müşteri memnuniyeti ve ilişkileri.

3. Sınav

Eğitim programını tamamlayan sürücüler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara katılırlar. Sınavlar genellikle teorik bilgileri test eden çoktan seçmeli sorular içerir. Bazı durumlarda, pratik sınavlar da yapılabilir.

4. Sertifikasyon

Sınavda başarılı olan adaylar, SRC belgesini almaya hak kazanır. Eğitim kurumu tarafından verilen sertifika ile birlikte gerekli belgelerle başvuruda bulunarak SRC belgelerini alabilirler.

5. Yenileme Eğitimi

SRC belgelerinin geçerlilik süresi belirli aralıklarla yenilenmelidir. Bu nedenle sürücüler, belgelerini yenilemek için belirli periyotlarla yenileme eğitimlerine katılmalıdır.

SRC belgesi eğitimi, sürücülerin güvenli, yasal ve etkili bir şekilde taşımacılık yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlar. Bu süreç, hem sürücüler hem de taşımacılık sektörü için büyük önem taşır.

sınavsız src belgesi almak

ltında mümkündür. Bu koşullar genellikle belli bir süre içinde alınmış olan sürücü belgelerine ve sürücünün deneyimine bağlıdır. İşte sınavsız SRC belgesi almak için izlenmesi gereken adımlar ve gerekli şartlar:

Şartlar

 1. Sürücü Belgesi Tarihi:
  • 25 Şubat 2003 tarihinden önce alınmış bir sürücü belgesine sahip olmak. Bu tarihten önce alınan sürücü belgeleri sahipleri, belirli bir süre içinde başvurmaları durumunda sınavsız SRC belgesi alabilirler.
 2. Deneyim:
  • Uzun yıllardır profesyonel olarak sürücülük yapan kişiler, bu tecrübelerini belgelemeleri durumunda da sınavsız SRC belgesi alabilirler.

Başvuru Süreci

 1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
  • Kimlik fotokopisi
  • Sürücü belgesi fotokopisi
  • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Sağlık raporu (SRC1 ve SRC3 belgeleri için gerekli)
 2. Başvuru Yapılması:
  • İlgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı birimlerine veya yetkilendirilmiş kurumlara başvuru yapılmalıdır. E-devlet üzerinden de sınavsız SRC belgesi başvurusu yapılabilir.
 3. Belge Ücreti:
  • Başvuru sırasında, SRC belgesi için belirlenmiş olan ücreti ödemeniz gerekmektedir. Ücret, belge türüne göre değişiklik gösterebilir.

Adımlar

 1. Eğitim Programına Katılım:
  • Sınavsız SRC belgesi için bazen kısa bir eğitim programına katılmak gerekebilir. Bu eğitim programı, sınavsız başvuru yapan sürücüler için genellikle kısa ve bilgilendirici bir programdır.
 2. Başvurunun İncelenmesi:
  • Başvurunuz, ilgili kurum tarafından incelenir ve şartlara uygun olup olmadığınız değerlendirilir. Bu süreçte, başvuru şartlarına uygun olduğunuz doğrulanırsa, belge hazırlık süreci başlatılır.
 3. SRC Belgesinin Teslimi:
  • Başvurunuz kabul edildikten sonra SRC belgeniz hazırlanır ve belirttiğiniz adrese gönderilir veya elden teslim alabilirsiniz.

Önemli Notlar

 • Başvuru Tarihleri: Sınavsız SRC belgesi başvuruları için belirli dönemlerde son başvuru tarihleri olabilir. Bu tarihlere dikkat etmek önemlidir.
 • Geçerlilik Süresi: SRC belgelerinin belirli bir geçerlilik süresi vardır ve bu süre sonunda belgeyi yenilemeniz gerekebilir. Yenileme işlemleri için belirli aralıklarla eğitimlere katılmanız gerekebilir.

Sınavsız SRC belgesi almak, sürücüler için önemli bir kolaylık sağlar ve bu sayede uzun yıllardır sürücülük yapan kişiler, ek bir sınav stresine girmeden belgelerini alabilirler. Ancak, tüm süreçlerin doğru ve zamanında yapılması gerektiğini unutmamak önemlidir.

üdy Belgesi ve türleri Nelerdir

Üst Düzey Yönetici (ÜDY) belgesi, Türkiye’de taşımacılık sektöründe üst düzey yöneticilik yapabilmek için gerekli olan bir belgedir. ÜDY belgesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen ve yöneticilerin belirli eğitimleri tamamlayarak kazandıkları bir yeterlilik belgesidir. ÜDY belgeleri, taşıma türüne göre farklı kategorilere ayrılmıştır. İşte ÜDY belgesi türleri ve her birinin kapsadığı alanlar:

ÜDY Belgesi Türleri

 1. ÜDY1 (Uluslararası Yolcu Taşımacılığı):
  • Bu belge, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalarda üst düzey yönetici olarak görev alacak kişiler için gereklidir.
  • Eğitim konuları arasında uluslararası taşımacılık kuralları, müşteri ilişkileri, yönetim ve organizasyon, uluslararası hukuk, maliyet hesaplamaları ve finansal yönetim bulunmaktadır.
 2. ÜDY2 (Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı):
  • Bu belge, yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmalarda üst düzey yönetici olarak görev alacak kişiler için gereklidir.
  • Eğitim konuları, ÜDY1 belgesinde olduğu gibi yönetim, organizasyon, müşteri ilişkileri ve maliyet hesaplamaları gibi konuları kapsar, ancak odak noktası yurtiçi taşımacılık kuralları ve mevzuatı üzerinedir.
 3. ÜDY3 (Uluslararası Eşya ve Kargo Taşımacılığı):
  • Bu belge, uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yapan firmalarda üst düzey yönetici olarak görev alacak kişiler için gereklidir.
  • Eğitim konuları arasında uluslararası taşımacılık ve lojistik, gümrük işlemleri, sigorta, yönetim ve organizasyon, maliyet ve finansal yönetim bulunmaktadır.
 4. ÜDY4 (Yurtiçi Eşya ve Kargo Taşımacılığı):
  • Bu belge, yurtiçi eşya ve kargo taşımacılığı yapan firmalarda üst düzey yönetici olarak görev alacak kişiler için gereklidir.
  • Eğitim konuları, yurtiçi taşımacılık mevzuatı, lojistik, müşteri ilişkileri, yönetim ve organizasyon, maliyet ve finansal yönetim gibi konuları kapsar.
Src belgesi Türleri Nelerdir
Src belgesi Türleri Nelerdir

ÜDY Belgesi Almak İçin Gerekli Adımlar

 1. Eğitim Programına Katılmak:
  • ÜDY belgesi almak isteyen adaylar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında eğitim almalıdır. Eğitim programları, belge türüne göre farklılık gösterir ve genellikle birkaç gün süren dersler içerir.
 2. Sınava Girmek:
  • Eğitim programını başarıyla tamamlayan adaylar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara girmelidir. Sınavlar, eğitim konularını kapsayan teorik testlerden oluşur.
 3. Başarılı Olmak:
  • Sınavda başarılı olan adaylar, ÜDY belgesini almaya hak kazanır. Sınavı geçmek için belirli bir puan barajını aşmak gereklidir.
 4. Belgelerin Alınması:
  • Sınavı başarıyla geçen adaylar, gerekli belgelerle (kimlik, eğitim sertifikası vb.) birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurarak ÜDY belgelerini alabilirler.

Önemli Notlar

 • Geçerlilik Süresi: ÜDY belgelerinin belirli bir geçerlilik süresi vardır ve bu süre sonunda belgelerin yenilenmesi gerekmektedir.
 • Yenileme Eğitimi: Geçerlilik süresi dolan ÜDY belgeleri için belirli aralıklarla yenileme eğitimlerine katılmak gerekebilir.
 • Belgelerin Kullanımı: ÜDY belgeleri, sadece ilgili taşımacılık türünde üst düzey yöneticilik yapma yetkisi verir ve başka alanlarda geçerli değildir.

ÜDY belgeleri, taşımacılık sektöründe profesyonel yönetim ve organizasyonun sağlanması için önemli bir rol oynar ve yöneticilerin sektördeki bilgi ve becerilerini kanıtlamalarını sağlar.

Src belgesi Türleri Nelerdir
Src belgesi Türleri Nelerdir