ÜDY belgesi kimler alabilir?
ÜDY belgesi kimler alabilir?

ÜDY belgesi kimler alabilir?

ÜDY belgesi kimler alabilir?
ÜDY belgesi kimler alabilir?

ÜDY belgesi kimler alabilir Üdy Belgesi yurt içi veya Uluslararası yük,eşya,yolcu taşımacılığı yapan firmalarda istihdam edilmesi zorunlu olan üst düzey yöneticilerin alması zorunlu olduğu belge türüdür.

Ürün Denetim ve Belgelendirme (ÜDY) belgesi, Türkiye’de belirli ürünlerin piyasaya sürülmeden önce gerekli güvenlik ve kalite standartlarını karşıladığını teyit etmek için gereklidir. Bu belge, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilir ve ürünlerin TSE normlarına ve ilgili Türk veya uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir.

ÜDY belgesi alabilecek olanlar, genellikle üreticiler ve ithalatçılardır. Üreticiler, kendi ürettikleri ürünler için bu belgeyi alırken, ithalatçılar ise yurt dışından getirdikleri ve Türkiye pazarında satmayı düşündükleri ürünler için başvuruda bulunabilirler. Hem yerli hem de yabancı firmalar, Türkiye’de ticari faaliyetlerde bulunmak istedikleri takdirde bu belgeyi almak zorundadır.

Başvuru süreci genellikle ürünün türüne ve kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterir. Belgelendirme süreci, ürünün test edilmesi, incelemesi ve değerlendirilmesi aşamalarını içerir. Bu süreç, ürünün piyasaya sürülmesini geciktirebilir ancak tüketicilere sunulan ürünlerin güvenliğini ve kalitesini garanti altına alır. Bu nedenle, ÜDY belgesi, hem üretici ve ithalatçılar için hem de tüketiciler için büyük önem taşır.

Sınavsız ÜDY belgesi nasıl alınır?

Sınavsız ÜDY (Üst Düzey Yönetici) belgesi almanın mümkün olmadığını belirtmek önemlidir. ÜDY belgesi, taşımacılık sektöründe üst düzey yöneticilik yapacak profesyoneller için gerekli olan resmi bir belgedir ve bu belgeyi alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında ilgili sınavlara girme ve başarılı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla, sınavsız olarak ÜDY belgesi edinmek mümkün değildir.

Eğer ÜDY belgesi almak istiyorsanız, öncelikle taşımacılık sektörüne ilişkin yeterli bilgi ve deneyime sahip olmanız gerekmektedir. Daha sonra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından birinde gerekli eğitimi almanız ve ardından düzenlenen sınavlarda başarılı olmanız gerekiyor. Sınavlar genellikle çoktan seçmeli sorulardan oluşur ve taşımacılık mevzuatı, işletme yönetimi, finansal yönetim gibi konuları kapsar.

Bu süreç, belgenin ciddiyetini ve taşımacılık sektöründeki üst düzey yöneticilerin sorumluluklarını göstermektedir. Eğitim ve sınav süreci, bu pozisyonlarda görev alacak kişilerin gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. ÜDY belgesi alma süreci hakkında daha fazla bilgi almak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilir ya da yetkilendirilmiş eğitim kurumlarıyla iletişime geçebilirsiniz

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ (KTFMYE) YÖNETMELİĞİ’NİN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE EĞİTİMDEN VE SINAVDAN MUAF OLARAK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAK İSTEYENLERİN İBRAZ EDECEKLERİ EVRAKLAR.

Üst Düzey Yönetici (ÜDY) Belgesi ve Orta Düzey Yönetici (ODY) Belgesinin e-devlet üzerinden alınabilmesi için aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Ulaştırma Bölge Müdürlükleri veya UDHB/Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

 1. Üst Düzey Yönetici (ÜDY) Belgesi İçin Gerekli Evraklar
 2. Faaliyet alanına göre(uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten TC Kimlik Numarası ve telefon numarasının yazılı olduğu bir dilekçe bir dilekçe,
 3. Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı,  yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
 4. Söz konusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
 • Orta Düzey Yönetici (ODY) Belgesi İçin Gerekli Evraklar
 • Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ODY türü mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten TC Kimlik Numarası ve telefon numarasının yazılı olduğu bir dilekçe,
 • Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı,  yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
 • Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

ÜDY belgesi kaç yıl geçerli?

ÜDY belgesi, yani Üst Düzey Yönetici belgesi, lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticilerinin sahip olması gereken resmi bir belgedir. Bu belge, yöneticinin sektörel bilgiye ve gereken yönetim becerilerine sahip olduğunu kanıtlar. ÜDY belgesi, karayolu taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren nakliye firmalarının yöneticileri için zorunlu tutulmuştur. Belgenin amacı, taşımacılık sektöründe hizmet kalitesini artırmak, sektördeki standartları yükseltmek ve profesyonel yöneticilik anlayışını güçlendirmektir.

ÜDY belgesi almak isteyen yöneticiler, ilgili eğitimleri tamamlayıp, sınavlardan geçerli not almak zorundadırlar. Eğitimler, taşımacılık kanunları, işletme yönetimi, finansal yönetim gibi konuları kapsar. Başarıyla tamamlanan bu süreç sonunda yöneticilere ÜDY belgesi verilir ve bu belge, yöneticinin ilgili alanlarda yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir.

Bu belgeyi elde etmek, bir yöneticinin kariyeri için önemli bir adım olabilir. Çünkü bu belge, yöneticinin alanında uzman olduğunu ve yönetim becerilerine sahip olduğunu gösterir. Aynı zamanda, sektörel düzenlemelere uyum konusunda da bir garanti sunar. Dolayısıyla, ÜDY belgesi, lojistik ve taşımacılık sektöründe üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışmak isteyen profesyoneller için büyük önem taşır.

ÜDY belgesi nedir ne işe yarar?

ÜDY belgesi, “Üst Düzey Yönetici” belgesi anlamına gelir ve özellikle lojistik ve taşımacılık sektörlerinde çalışan yöneticiler için gereklidir. Bu belge, sahibinin yük ve yolcu taşımacılığı konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olduğunu ve bu alanda yönetici olarak görev yapabileceğini kanıtlar. ÜDY belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince belirli kriterleri karşılayan yöneticilere verilir.

ÜDY belgesine sahip olmak, bir şirketin taşımacılık faaliyetlerini yasal ve düzenli bir şekilde yürütebilmesi için zorunludur. Bu belge, yöneticinin sektörle ilgili mevzuatı, güvenlik standartlarını, çalışan haklarını ve taşımacılık işlemlerinin etkin yönetimi gibi konularda yeterli bilgiye sahip olduğunu gösterir. Ayrıca, risk yönetimi, maliyet hesaplama ve operasyonel stratejiler konusunda da bilgilendirilmiş olmaları beklenir.

ÜDY belgesi alabilmek için ilgili eğitim kurumlarından gerekli kursları başarıyla tamamlamak ve sonrasında yapılan sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. Belge, taşıma işleri organizatörlüğü veya benzeri pozisyonlarda çalışacak kişiler için bir önkoşul teşkil ettiği için, bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen profesyoneller için büyük önem taşır. Bu belge aynı zamanda sektördeki profesyonel standartların korunmasına ve yükseltilmesine de katkıda bulunur.

 • ERSA SRC EĞİTİM merkezİ olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÜDY eğitimleri vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
 • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylıdır. Bakanlık sınavında başarılı olan ÜDY Belgesini almaya hak kazanıyorlar. www.turkiye.gov.tr adresinden ÜDY belgenizi almak için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğine Göre;

a) ÜDY1 türü belge sahibi olanlarÜDY2, ODY1 ve ODY2 belge türlerini,
b) ÜDY2 türü belge sahibi olanlar,ODY2 belge türünü,
c) ÜDY3 türü belge sahibi olanlar,ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,
d) ÜDY4 türü belge sahibi olanlar,ODY4 belge türünü, almış kabul edilir.
 • Güven Mahallesi Posta Caddesi Özçelik İş Merkezi No:112 Kat 5/9 Kale Center Avm Karşısı
  Güngören / İstanbul
 • Tel: (0212) 515 89 25
 • Tel (0212) 657 89 25
 • GSM: 0543 341 80 77
 • info@ersasrc.com