ody 1 belgesi
ODY1: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesidir

Ody 1 Belgesi

ODY1: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

ODY1 belgesi, uluslararası yolcu taşımacılığı alanında orta düzey yönetici pozisyonlarında çalışanların mesleki yeterliliğini belgeleyen önemli bir sertifikadır. Bu belge, sektörde çalışan yöneticilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini standart hale getirmeyi amaçlar. Bu yazıda, ODY1 belgesinin ne olduğunu, nasıl alınacağını, sağladığı faydaları ve sektör için önemini detaylı bir şekilde ele alacağız.

ODY1 Belgesi Nedir?

ODY1 belgesi, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalarda orta düzey yönetici olarak çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gereken bir mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belge, yöneticilerin yolcu taşımacılığı süreçlerinde etkin, verimli ve güvenli bir şekilde yönetim yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilere sahip olduklarını kanıtlar.

ODY1 Belgesi Nasıl Alınır?

ODY1 belgesi almak isteyen kişilerin belirli bir eğitim sürecinden geçmeleri ve ardından yapılan sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Eğitim programları genellikle ulaşım sektörüyle ilgili temel bilgiler, uluslararası taşımacılık kuralları, lojistik yönetimi, müşteri ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği gibi konuları kapsar. Eğitim sürecinin sonunda yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar ODY1 belgesini almaya hak kazanır.

ODY1 Belgesi İçin Gerekli Şartlar
 1. Eğitim: ODY1 belgesi için adayların belirli bir eğitim programına katılması gerekmektedir. Bu programlar genellikle akredite eğitim kurumları tarafından düzenlenir.
 2. Tecrübe: Adayların belirli bir süre sektörde çalışmış olmaları veya ilgili alanda deneyim kazanmaları beklenir.
 3. Sınav: Eğitim programını tamamlayan adaylar, teorik ve uygulamalı sınavlara girerler. Bu sınavlarda başarılı olanlar ODY1 belgesini almaya hak kazanır.

ODY1 Belgesinin Faydaları

ODY1 belgesi, hem bireyler hem de firmalar için çeşitli avantajlar sağlar:

 1. Mesleki Yeterlilik: ODY1 belgesine sahip yöneticiler, uluslararası yolcu taşımacılığı alanında gerekli bilgi ve becerilere sahip olduklarını kanıtlarlar. Bu, onların işlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar.
 2. Kariyer İmkanları: ODY1 belgesi, uluslararası yolcu taşımacılığı sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir avantaj sağlar. Bu belgeye sahip olanlar, sektörde daha iyi iş fırsatlarına sahip olabilirler.
 3. Firma Güvenilirliği: ODY1 belgesine sahip yöneticilerle çalışan firmalar, müşterilerine daha güvenilir ve profesyonel bir hizmet sunabilirler. Bu, firmanın itibarını ve müşteri memnuniyetini artırır.
 4. Yasal Uyum: Uluslararası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren firmaların belirli yasal ve düzenleyici gereksinimleri karşılamaları gerekmektedir. ODY1 belgesi, bu gereksinimleri karşılamak için önemli bir adım olarak kabul edilir.

ODY1 Belgesinin Sektördeki Önemi

Uluslararası yolcu taşımacılığı, küresel ekonominin önemli bir parçasıdır. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların, hem yasal düzenlemelere uyması hem de müşterilerine güvenli, konforlu ve kaliteli hizmet sunması gerekmektedir. ODY1 belgesi, bu hedeflere ulaşmada kritik bir rol oynar.

Müşteri Memnuniyeti ve Güvenliği

ODY1 belgesine sahip yöneticiler, yolcu taşımacılığı süreçlerini daha etkili bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyetini artırabilirler. Ayrıca, uluslararası taşımacılık standartlarına ve güvenlik kurallarına uyum sağlayarak yolcuların güvenliğini en üst düzeyde tutarlar.

Rekabet Avantajı

ODY1 belgesine sahip yöneticilerle çalışan firmalar, sektörde rekabet avantajı elde edebilirler. Bu belge, firmanın profesyonel ve kaliteli hizmet sunduğunu gösterir, bu da müşteri tercihinde önemli bir rol oynar.

Sürekli Gelişim ve İyileştirme

ODY1 belgesi, yöneticilerin sürekli olarak kendilerini geliştirmelerini ve sektördeki yenilikleri takip etmelerini teşvik eder. Bu da firmaların daha yenilikçi ve rekabetçi olmalarını sağlar.

Sonuç

ODY1: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi, sektördeki yöneticilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini belgeleyen önemli bir sertifikadır. Bu belge, yöneticilerin yolcu taşımacılığı süreçlerinde daha etkili ve verimli olmalarını sağlar, müşteri memnuniyetini artırır ve firmalara rekabet avantajı kazandırır. ODY1 belgesi, uluslararası yolcu taşımacılığı sektöründe kariyer yapmak isteyenler için vazgeçilmez bir adım olarak öne çıkar. Bu belgeye sahip yöneticiler, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek sürekli gelişim ve iyileştirme sağlar, böylece firmaların itibarını ve müşteri memnuniyetini artırırlar.

Ody 1 Belgesi

ODY1: Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesidir

ODY1 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 2. Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
 3. Öğrenciler
 4. En az ortaokul mezunu olan herkes

* Karayolları Yönetmeliği gereği, en az ortaokul mezunu adaylar zorunlu ODY1 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler. Sınav tarihleri için tıklayın.

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar. Ayrıntılı bilgiyi Karayolu Taşıma Yönetmeliği Md. 43(15)’te görmek için tıklayın.


Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır. İlgili cezalara ulaşmak için tıklayın. 

 • A2 (Otomobil ile Uluslararası Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda             : ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici
 • B1 (Otobüsle Uluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda       : ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici
 • B2 (Otobüsle Uluslarararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda  : ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

82 saat süren ODY1 – Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yöneticilik eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY1 Belgesi alabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğine Göre;

      a) ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2, ODY1 ve ODY2 belge türlerini,
      b) ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
      c) ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,
      d) ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü, 
      e) ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
      f) ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,almış kabul edilir.

ODY1 – Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Diploma fotokopisi (en az ortaokul diploması)
 3. 1 adet biyometrik fotoğraf
 4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
 5. Adli sicil belgesi
 6. Eğitim Başvuru formu

ODY1 – Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

82 saat süren ODY1 – Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

 • Ulaştırma Mevzuatı
 • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri
 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
 • Sözleşmeler
 • Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 • Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Geçiş Uygulamaları
 • Uluslararası Konvansiyonlar
 • Mali Yönetim
 • İdari Yönetim
 • Pazar/Piyasa Şartları
 • İlk Yardım
 • Trafik Adabı
 • Meslek Ahlakı
 • Yolcu Taşımacılığı
 • Trafik Güvenliği

ODY-1 belgesi, Türkiye’de mesleki yeterlilik ve belgelendirme süreçlerinde önemli bir yere sahiptir. Orta Düzey Yeterlilik (ODY) Belgesi olarak da bilinen bu sertifika, bireylerin belirli bir meslekte gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduklarını resmi olarak kanıtlar. Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından akredite edilmiş kuruluşlar, belirli meslek standartlarına göre yapılan teorik ve pratik sınavlar sonucunda başarılı olan adaylara bu belgeyi verir.

ODY-1 belgesinin alınması, özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmayı, iş güvenliğini artırmayı ve ulusal ve uluslararası düzeyde işgücü piyasasında rekabet edebilirliği sağlamayı amaçlar. Belge, aynı zamanda çalışanların mesleki gelişimlerini ve kariyer yollarını da destekler.

ODY-1 belgesi almak isteyen bireylerin öncelikle MYK tarafından belirlenen meslek standartlarını incelemeleri, ardından bu standartlara uygun eğitimler alarak sınavlara hazırlanmaları gerekmektedir. Sınavları başarıyla tamamlayan adaylar, mesleki yeterlilik belgelerini alarak hem yasal bir zorunluluğu yerine getirirler hem de mesleki becerilerini resmi olarak tanıtmış olurlar. Bu süreç, bireylerin mesleki yeterliliklerini sürekli güncel tutmaları ve geliştirmeleri için de bir fırsat sunar.

ODY 1 Belgesi, bireylerin tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde görev alabilmeleri için gerekli olan önemli bir sertifikadır. Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığı alanında faaliyet gösteren profesyonellerin sahip olması gereken temel yeterlilikleri ve bilgi birikimini temsil eder. ODY 1 Belgesi, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında oluşabilecek riskleri en aza indirgemek ve güvenli bir taşımacılık süreci sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu yazıda, ODY 1 Belgesi’nin önemi, kimlerin bu belgeyi alması gerektiği ve belgeyi almak için izlenmesi gereken adımlar detaylandırılacaktır.

ODY 1 Belgesi’nin önemi, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında karşılaşılabilecek risklerin farkında olunması ve bu risklerin yönetilmesi açısından büyük önem taşır. Tehlikeli maddeler, yanıcı, patlayıcı, zehirli veya çevreye zarar verebilecek özelliklere sahip olabilir. Bu nedenle, bu tür maddelerin taşınması sırasında özel önlemlerin alınması ve taşıma işleminin belirli standartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir. ODY 1 Belgesi sahibi bireyler, tehlikeli maddelerin taşınması sürecinde bu maddelerin özelliklerini, taşınma yöntemlerini ve alınması gereken güvenlik önlemlerini bilirler. Bu da hem taşımacılık sürecinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar hem de olası kazaların önüne geçilmesine yardımcı olur.

ODY 1 Belgesi almak isteyen bireylerin, öncelikle belirli kriterleri karşılamaları gerekmektedir. Bu kriterler arasında, belirli bir eğitim düzeyine sahip olmak, tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili temel bilgilere hakim olmak ve belirli bir deneyime sahip olmak yer alabilir. Belgeyi almak isteyenler, ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında düzenlenen ODY 1 eğitim programlarına katılmak ve bu eğitimleri başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Eğitim programı, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi, taşınması ve acil durum müdahale prosedürleri gibi konuları kapsar. Eğitimin sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar ODY 1 Belgesi almaya hak kazanırlar.

Sonuç olarak, ODY 1 Belgesi, tehlikeli madde taşımacılığı alanında çalışmak isteyen bireyler için olmazsa olmaz bir niteliktir. Bu belge, sahibine tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması konusunda gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Aynı zamanda, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında oluşabilecek riskleri en aza indirgeyerek hem taşımacılık sektörünün güvenliğini hem de kamu sağlığını korumak adına büyük bir önem taşır. ODY 1 Belgesi almak isteyen bireylerin bu süreçte gösterecekleri özen ve aldıkları eğitim, sektördeki profesyonellik standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunacaktır.

 • ERSA SRC merkezleri olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ODY eğitimleri vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
 • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylıdır. Bakanlık sınavında başarılı olan ERSA kursiyerleri ODY Belgesini almaya hak kazanıyorlar. www.turkiye.gov.tr adresinden ODY belgenizi almak için tıklayınız. 

İletişim

 • Güven Mahallesi Posta Caddesi Özçelik İş Merkezi No:112 Kat 5/9 Kale Center Avm Karşısı
  Güngören / İstanbul
 • Tel: (0212) 515 89 25
 • Tel (0212) 657 89 25
 • GSM: 0543 341 80 77
 • info@ersasrc.com