Ody 2 Belgesi Yurt içi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesidir
Ody 2 Belgesi Yurt içi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesidir

Ody 2 Belgesi

Ody 2 Belgesi Yurt içi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesidir

Ody 2 Belgesi, Türkiye’de yurt içi yolcu taşımacılığı sektöründe orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesi olarak bilinir. Bu belge, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların belirli yasal gerekliliklere ve standartlara uygun hizmet sunabilmeleri için gerekli olan bir sertifikasyondur. Ody 2 Belgesi, özellikle yolcu taşımacılığı operasyonlarının etkin ve güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Ody 2 Belgesi’nin Önemi ve Amacı

Ody 2 Belgesi, yolcu taşımacılığı sektöründe hizmet veren orta düzey yöneticilerin profesyonel yetkinliklerini belgelendiren önemli bir belgedir. Bu belgeye sahip olan kişiler, taşımacılık faaliyetlerinin yasalara uygun şekilde yürütülmesini sağlar, aynı zamanda güvenlik ve hizmet kalitesini artırmayı hedefler. Ody 2 Belgesi, sektördeki profesyonellerin bilgi birikimini, deneyimlerini ve mesleki becerilerini kanıtlamalarına olanak tanır.

Ody 2 Belgesi Alma Süreci

Ody 2 Belgesi almak isteyen kişiler, belirli eğitim programlarına katılmak ve başarılı bir şekilde sınavları geçmek zorundadır. Bu eğitimler genellikle taşımacılık yönetimi, lojistik, trafik kuralları ve güvenlik prosedürleri gibi konuları kapsar. Eğitim programları, alanında uzman eğitmenler tarafından verilmekte olup, katılımcılara teorik ve pratik bilgiler sunulmaktadır.

Sınavlar, katılımcıların bu eğitimlerde edindikleri bilgileri test eder. Sınavlarda başarılı olan adaylar, Ody 2 Belgesi almaya hak kazanırlar. Bu belge, genellikle belirli bir süre için geçerli olup, belirli aralıklarla yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme işlemi de genellikle yeniden eğitim ve sınav sürecini içerir.

Ody 2 Belgesi Sahiplerinin Görev ve Sorumlulukları

Ody 2 Belgesi sahipleri, yolcu taşımacılığı operasyonlarının yönetiminde önemli roller üstlenir. Bu yöneticiler, firmanın günlük operasyonlarını planlar ve denetler, personelin eğitim ve gelişimini sağlar, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik stratejiler geliştirir ve uygulamaya koyar. Ayrıca, taşımacılık operasyonlarının yasal mevzuata uygunluğunu sağlar ve olası riskleri minimize etmek için gerekli önlemleri alır.

Ody 2 Belgesi sahipleri, aynı zamanda firmanın mali ve idari süreçlerini de yönetir. Bu kapsamda, bütçe planlaması, maliyet kontrolü ve verimlilik artırıcı önlemler gibi konularla ilgilenirler. İş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve firmanın rekabet gücünün artırılması da bu yöneticilerin sorumlulukları arasında yer alır.

Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı Sektöründe Ody 2 Belgesi’nin Rolü

Türkiye’de yurt içi yolcu taşımacılığı sektörü, hızlı bir şekilde gelişmekte ve büyümektedir. Bu büyüme, sektörün profesyonel yönetim ve yüksek hizmet standartlarına olan ihtiyacını artırmaktadır. Ody 2 Belgesi, bu ihtiyaçları karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Belgeye sahip yöneticiler, sektörün gelişimine katkıda bulunarak, taşımacılık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırırlar.

Ody 2 Belgesi, ayrıca sektördeki firmaların rekabet gücünü de artırır. Kalifiye yöneticiler, firmaların operasyonel verimliliğini artırarak, müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlar. Bu da firmaların pazar payını genişletmesine ve sektörde lider konuma gelmesine yardımcı olur.

Ody 2 Belgesi ve Mevzuat

Ody 2 Belgesi, Türkiye’deki yasal düzenlemelere uygun olarak verilmekte olup, belirli standartlara ve kriterlere dayanmaktadır. Bu belge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmelikler çerçevesinde verilir. Belge sahipleri, bu yönetmeliklere uygun hareket etmek zorundadır ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Belgenin yasal dayanağı, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’dir. Bu mevzuatlar, yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve yöneticilerin uyması gereken kuralları ve standartları belirler. Ody 2 Belgesi, bu standartların uygulanmasını ve sektörde profesyonel yönetimin yaygınlaşmasını teşvik eder.

Ody 2 Belgesi’nin Avantajları

Ody 2 , hem bireysel olarak belgesi bulunan yöneticilere hem de bu yöneticileri istihdam eden firmalara çeşitli avantajlar sağlar. Belgeye sahip yöneticiler, sektördeki diğer adaylara göre daha avantajlı bir konumda bulunur ve kariyerlerinde ilerleme şansı yakalar. Ayrıca, bu belge, yöneticilerin mesleki yeterliliklerini ve uzmanlıklarını kanıtlamalarına olanak tanır.

Firmalar açısından ise, ODY 2 Belgesi’ne sahip yöneticilerle çalışmak, operasyonel verimliliği artırır, hizmet kalitesini iyileştirir ve yasal uyumu sağlar. Bu da müşteri memnuniyetini artırarak, firmanın sektördeki konumunu güçlendirir. Ayrıca, Ody 2 Belgesi’ne sahip yöneticiler, firmanın risk yönetimini etkin bir şekilde gerçekleştirerek, olası sorunların önüne geçer.

Sonuç

ODY2 Belgesi, Türkiye’de yurt içi yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmalar için hayati öneme sahip bir belgedir. Bu belge, orta düzey yöneticilerin mesleki yeterliliklerini ve profesyonel becerilerini kanıtlamalarını sağlar. Ayrıca, taşımacılık operasyonlarının yasal mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunur.

Ody 2 Belgesi, sektördeki firmaların rekabet gücünü artırarak, müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği sağlar. Bu nedenle, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların, Ody 2 Belgesi’ne sahip yöneticilerle çalışmaları büyük önem taşır. Hem bireysel hem de kurumsal düzeyde sağladığı avantajlarla, Ody 2 Belgesi, sektördeki profesyonelliğin ve hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunur.

ODY2 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 2. Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler
 3. Öğrenciler
 4. En az ortaokul mezunu olan herkes

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar. Ayrıntılı bilgiyi Karayolu Taşıma Yönetmeliği Md. 43(15)’te görmek için tıklayın.


Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır. İlgili cezalara ulaşmak için tıklayın. 

 • A1 (Otomobil ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda                                       : ODY2 belgeli en az bir yönetici
 • D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda                               : ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
 • D2 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda                             : ODY2 belgeli en az bir yönetici
 • T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları içinde Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda     : ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
 • T2 (Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda   : ODY2 belgeli en az birer yönetici

• ODY 2 Belgesi Eğitim İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Diploma Fotokopisi

3 adet fotoğraf
• Orta Düzey Yöneticilerde ODY Belgesinde Muafiyet İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ODY türü
mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe,

Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi
veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi
olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme
ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,

Söz konusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan
belge,

T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4 x 6 ebadında vesikalık 2 adet fotoğraf,

Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu
• ODY Eğitiminden Nasıl Muaf Olunur?
Yüksekokul mezunları, yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları kaydıyla mesleki
yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ODY türü
Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
• Sınavsız ODY Alma Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin/Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik,
ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer
bölümlerinden mezun olup ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu
trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge
müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü, bölge müdür yardımcısı unvanı ile
görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında
en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak
görev yapmış olanlar.

ODY2 Belgesi Nasıl Alınır?

71 saat süren ODY2 – Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yöneticilik eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY2 Belgesi alabilirler.

 • ERSA SRC merkezleri olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ODY eğitimleri vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
 • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylıdır. Bakanlık sınavında başarılı olan ERSA kursiyerleri ODY Belgesini almaya hak kazanıyorlar. www.turkiye.gov.tr adresinden ODY belgenizi almak için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğine Göre;

      a) ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2, ODY1 ve ODY2 belge türlerini,
      b) ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
      c) ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,
      d) ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü, 
      e) ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
      f) ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,almış kabul edilir.

ODY1 – Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Diploma fotokopisi (en az ortaokul diploması)
 3. 1 adet biyometrik fotoğraf
 4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
 5. Adli sicil belgesi
 6. Eğitim Başvuru formu

ODY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

ODY Eğitiminden Nasıl Muaf Olunur?


Yüksekokul mezunları, yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları kaydıyla mesleki
yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı oldukları sınavın niteliğine uygun ODY türü
Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
• Sınavsız ODY Alma Şartları Nelerdir?

 1. Üniversitelerin/Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik,
  ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer
  bölümlerinden mezun olup ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu
  trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar,
 2. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge
  müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü, bölge müdür yardımcısı unvanı ile
  görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında
  en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak
  görev yapmış olanlar.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge
müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü, bölge müdür yardımcısı unvanı ile
görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında
en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak
görev yapmış olanlar.

71 saat süren ODY2 – Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

 a) ODY2 belgesine sahip olanlar ODY2 belgesini alabilirler.
b) ODY2 belgesine sahip olanlar ODY2 belgesini alabilirler.
c) ODY3 belgesine sahip olanlar ODY4 belgesini alabilirler.
d) ODY4 belgesine sahip olanlar ODY4 belgesini alabilirler.
e) ODY1 belgesine sahip olanlar ODY2 belgesini alabilirler.
f) ODY3 belgesine sahip olanlar ODY4 belgesini alabilirler.
ody belgesi
Ersa src Eğitim Kurumu olarak ody 2 belgesi eğitimleri verilmektediir

İletişim

 • Güven Mahallesi Posta Caddesi Özçelik İş Merkezi No:112 Kat 5/9 Kale Center Avm Karşısı
  Güngören / İstanbul
 • Tel: (0212) 515 89 25
 • Tel (0212) 657 89 25
 • GSM: 0543 341 80 77
 • info@ersasrc.com