Üdy Belgesi Ne Demek
Üdy Belgesi Ne Demek

Üdy Belgesi Ne Demek (Ulaştırma ve Dağıtım Yöneticiliği) belgesi, taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve bu alanda hizmet veren yöneticilerin sahip olması gereken resmi bir belgedir. Bu belge, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilir ve taşımacılık sektöründe kalitenin, güvenliğin ve profesyonelliğin artırılmasını amaçlar. ÜDY belgesinin önemi, gerekliliği ve nasıl alınacağı hakkında bilgi vermek gerekirse;

ÜDY belgesi, lojistik ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler için büyük bir öneme sahiptir. Bu belge, şirketin veya kişinin sektördeki yasal gereklilikleri karşıladığını ve gerekli standartlarda hizmet sunduğunu gösterir. Dolayısıyla, bu belgeye sahip olmak, müşterilere karşı bir güven unsuru oluştururken, aynı zamanda rekabet avantajı sağlar. ÜDY belgesi olmadan taşımacılık ve dağıtım hizmetleri sunmak yasal değildir ve bu durum ciddi cezai yaptırımlara neden olabilir.

ÜDY belgesinin alınabilmesi için ilgili kişi veya şirketin bazı kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bunlar arasında, belirli bir eğitimi tamamlamak, sınavlardan geçer not almak ve gerekli evrakların tamamlanması bulunmaktadır. Eğitim ve sınavlar, taşımacılık ve lojistik sektöründeki mevzuat, iş güvenliği, taşıma teknikleri ve müşteri ilişkileri gibi konuları kapsar. Bu süreç, adayların sektördeki profesyonel standartlara uygun olarak hizmet verebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlar.

Son olarak, ÜDY belgesinin alınması, sektördeki kalite ve güvenliği artırmanın yanı sıra, ulusal ve uluslararası taşımacılık ve lojistik operasyonlarında rekabet edebilirlik açısından da büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, bu belgeye sahip olmak, şirketlerin ve bireylerin sürekli kendilerini geliştirmelerini ve sektördeki değişikliklere uyum sağlamalarını teşvik eder. Bu nedenle, ÜDY belgesi, taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren her kurum ve birey için vazgeçilmez bir niteliktir.

Üdy Belgesi Türleri

Üdy belgesi kendi arasında 4 e ayrılır; Bunlar Üdy1 Belgesi, Üdy2 Belgesi, Üdy3 Belgesi, Üdy4 Belgesidir. 

Üdy1 Belgesi:  Uluslararası yolcu taşımacılığı üst düzey yönetici belgesidir.95 saatlik eğitim sonunda verilir.

Üdy2 Belgesi: Yurt içi yolcu taşımacılığı üst düzey yönetici belgesidir. 84 saatlik eğitim sonucunda verilir. 

Üdy3 Belgesi: Uluslararası eşya  ve kargo taşımacılığı üst düzey yönetici belgesidir. 104 saatlik eğitim sonunda verilir.

Üdy4 Belgesi: Yurt içinde eşya ve kargo taşımacılığı üst düzey yönetici belgesidir. 85 saatlik eğitim sonunda verilir.

 Üdy Belgesi Gerekli Evraklar

2 adet biometrik resim

Adli sicil kaydı

Diploma fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Kimlik fotokopisi

ÜDY 1 (Ulular arası üst düzey yönetici belgesidir   

ÜDY 1Belgesi Uluslararası Üst Düzey Yönetici Belgesi, genellikle lojistik, taşımacılık ve benzeri sektörlerde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışacak profesyoneller için gereklidir. Bu belge, sahibinin uluslararası taşımacılık ve lojistik yönetimi konularında gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduğunu gösterir. ÜDY 1 belgesine sahip olmak, bir yöneticinin bu alanda ciddi bir uzmanlık ve deneyim sahibi olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilir.

ÜDY 1Belgesi belgesini almak için adayların öncelikle bu alanda belirli bir deneyime sahip olmaları ve ardından ilgili eğitim kuruluşları tarafından düzenlenen kurslara katılmaları gerekmektedir. Kurs süreci, genellikle uluslararası taşımacılık hukuku, gümrük mevzuatı, taşımacılık ve lojistik yönetimi gibi konuları kapsar. Kursun sonunda adayların katıldıkları bir sınavı başarıyla geçmeleri ve belirli bir başarı düzeyine ulaşmaları beklenir.

ÜDY 1 Belgesi belgesi, sahibine sadece bir mesleki yeterlilik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kariyer fırsatlarını da genişletir. Bu belgeye sahip profesyoneller, uluslararası arenada lojistik ve taşımacılık sektöründe daha rekabetçi ve tercih edilen adaylar haline gelirler. Bu, özellikle globalleşen dünyada, uluslararası operasyonlar yürüten firmalar için büyük bir avantaj sağlar. Dolayısıyla, ÜDY 1 belgesi, lojistik ve taşımacılık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen yöneticiler için önemli bir adımdır.

ÜDY 1 (Ulular arası üst düzey yönetici belgesidir   

 Türkiye’de mesleki yeterliliklerin resmileştirilmesi ve belirli bir alandaki bilgi, beceri ve yetkinliklerin ölçülmesi için önemli bir belgedir. Bu belge, kişilerin mesleklerinde yeterliliklerini kanıtlamalarına olanak tanır ve işgücü piyasasında rekabet avantajı sağlar.

ÜDY 1 belgesi, genellikle mesleki eğitimde standartların belirlenmesi ve belirli sektörlerde çalışanların yetkinliklerini göstermeleri amacıyla kullanılır. Belge, mesleklerdeki standartları ve kaliteyi artırmayı hedeflerken, aynı zamanda çalışanların bilgi ve becerilerini resmileştirir.

Bu belge, çeşitli sektörlerde geçerli olabilir. Örneğin, inşaat sektöründe çalışan bir kişi belirli bir mesleki yeterliliği göstermek için ÜDY 1 belgesine ihtiyaç duyabilir. Sağlık, teknoloji, hizmet sektörleri gibi birçok alanda da ÜDY 1 belgesi gereklilik arayabilir.

ÜDY 1 belgesinin alınması genellikle bir süreci içerir. Bu süreç, belirli bir alandaki bilgi ve becerileri değerlendiren bir sınavı başarıyla tamamlamayı içerir. Sınavlar, belirli bir meslek veya sektördeki gereksinimlere uygun olarak düzenlenir ve adayların o alandaki yeterliliklerini ölçer.

Bu belge, iş arayanlara ve mevcut çalışanlara mesleki gelişimlerinde yardımcı olabilir. Aynı zamanda işverenlere, çalışanların belirli bir alandaki yeterliliklerini değerlendirmede bir standart sağlar. Bu sayede işverenler, belirli bir sektördeki kalifiye çalışanları daha kolay tanıyabilir ve istihdam edebilirler.

ÜDY 1 belgesi, iş arayan bireylere ve mevcut çalışanlara belirli bir alandaki bilgi ve becerilerini resmileştirme ve kanıtlama fırsatı sunar. Ayrıca, meslek içindeki kaliteyi artırarak ulusal standartları koruma ve geliştirme amacını taşır.

Bu belge, kişilerin mesleki yeterliliklerini resmileştirirken aynı zamanda ulusal standartların korunmasına ve iş gücü piyasasındaki kalitenin artmasına katkı sağlar. ÜDY 1 belgesi, bireylerin ve işverenlerin belirli bir alandaki yeterliliklerini değerlendirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda mesleki gelişim için bir yol haritası sunar.

ÜDY1 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
 2. Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere
 3. Öğrencilere
 4. En az lise mezunu olan herkes

* Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ÜDY1 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler. 

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar. Ayrıntılı bilgiyi Karayolu Taşıma Yönetmeliği Md. 43(15)’te görmek için tıklayın.

Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar varabilen cezalarla karşı karşıya kalacaklardır. İlgili cezalara ulaşmak için tıklayın. 

 • A2 belgeli firmalarda: ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici
 • B1 belgeli firmalarda: ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

ÜDY1 Belgesi Nasıl Alınır?

95 saat süren ÜDY1 eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ÜDY1 Belgesi alabilirler.

 • ERSA SRC EĞİTİM merkezİ olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÜDY eğitimleri vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
 • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylıdır. Bakanlık sınavında başarılı olan ÜDY Belgesini almaya hak kazanıyorlar. www.turkiye.gov.tr adresinden ÜDY belgenizi almak için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğine Göre;

a) ÜDY1 türü belge sahibi olanlarÜDY2, ODY1 ve ODY2 belge türlerini,
b) ÜDY2 türü belge sahibi olanlar,ODY2 belge türünü,
c) ÜDY3 türü belge sahibi olanlar,ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,
d) ÜDY4 türü belge sahibi olanlar,ODY4 belge türünü, almış kabul edilir.

ÜDY1 – Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
 3. 1 adet biyometrik fotoğraf
 4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
 5. Adli sicil belgesi
 6. Eğitim Başvuru formu

ÜDY1 – Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

95 saat süren ÜDY1 eğitiminin müfredatında yer alan konu başlıkları:

Üdy 2 Belgesi Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Üdy 2 Belgesi Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi, karayolu yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticilerine yönelik olarak tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu eğitim, sektördeki kalite standartlarını yükseltmek, güvenli ve etkin bir taşımacılık hizmeti sunmak için gerekli olan yönetici becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Eğitim içeriği genellikle sektöre özgü mevzuat, yönetim becerileri, kriz yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, finansal yönetim ve operasyonel mükemmellik gibi konuları kapsar.

ÜDY2 Belgesi almak isteyen yöneticilerin, belirli bir eğitim sürecinden geçmeleri ve sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Eğitim süreci, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları ve vaka çalışmalarını da içerebilir. Bu sayede yöneticiler, öğrendikleri bilgileri gerçek dünya senaryolarında uygulama şansı bulurlar. Sınav, katılımcının eğitim sürecinde edindiği bilgi ve becerilerin sektör standartlarına uygunluğunu değerlendirmek için tasarlanmıştır.

ÜDY2 Belgesi , taşımacılık sektöründe bir kalite belgesi olarak kabul edilir. Bu sertifikaya sahip yöneticiler, sektördeki diğer profesyoneller arasında kendilerini öne çıkarabilir ve işletmelerine değer katabilirler. Ayrıca, bu sertifika taşımacılık sektöründe sürdürülebilir kalite ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyum konusunda da bir taahhüttür. Dolayısıyla, ÜDY2 eğitimi ve sertifikası, yolcu taşımacılığı sektöründe üst düzey yöneticilik yapmak isteyen profesyoneller için önemli bir adımdır.

ÜDY 2 Belgesi (Ulusal Yeterlilik Belgesi Seviye 2), mesleki yeterliliklerin resmileştirilmesi ve belirli bir alandaki bilgi, beceri ve yetkinliklerin kanıtlanması için kullanılan önemli bir belgedir. Bu belge, Türkiye’de işgücü piyasasında belirli sektörlerde çalışan bireylerin yeterliliklerini resmileştirmeyi amaçlar ve ulusal standartların korunmasına katkıda bulunur.

ÜDY 2 belgesi, genellikle farklı sektörlerde çalışan bireylerin mesleki yeterliliklerini kanıtlamak için gereklidir. Örneğin, inşaat, sağlık, hizmet sektörleri gibi alanlarda çalışan bir birey, belirli bir mesleki yeterlilik düzeyini kanıtlamak için ÜDY 2 belgesine ihtiyaç duyabilir.

Bu belge, genellikle bir süreci içerir. Belirli bir alandaki bilgi ve becerileri değerlendiren standartlara dayalı bir sınavı başarıyla tamamlamayı gerektirir. Sınavlar, belirli bir sektördeki mesleki yeterlilikleri ölçmek için tasarlanmıştır ve adayların o alandaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini değerlendirir.

ÜDY 2 belgesi, iş arayanlara ve mevcut çalışanlara mesleki gelişimlerinde yardımcı olabilir. Aynı zamanda işverenlere, çalışanların belirli bir alandaki yeterliliklerini değerlendirmede standart bir ölçüt sunar. Bu sayede işverenler, belirli bir sektördeki kalifiye çalışanları daha kolay tanıyabilir ve istihdam edebilirler.

ÜDY 2 belgesi, bireylere belirli bir alandaki bilgi ve becerilerini resmileştirme ve kanıtlama fırsatı sunar. Ayrıca, ulusal standartların korunmasına ve belirli bir sektördeki mesleki kalitenin artmasına katkı sağlar.

Bu belge, işgücü piyasasında belirli bir alandaki yeterlilikleri resmileştirmek ve ulusal standartları korumak için önemlidir. Aynı zamanda meslek içindeki kaliteyi artırırken, bireylerin ve işverenlerin belirli bir alandaki yeterliliklerini değerlendirmelerine olanak tanır. ÜDY 2 belgesi, mesleki gelişimde bir kılavuz olarak hizmet eder ve işgücü piyasasında daha rekabetçi bir pozisyon elde etmek isteyen bireylere yardımcı olabilir

ÜDY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

ÜDY2 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
 2. Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere
 3. Öğrencilere
 4. En az lise mezunu olan herkes

* Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ÜDY2 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler. 

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar. Ayrıntılı bilgiyi Karayolu Taşıma Yönetmeliği Md. 43(15)’te görmek için tıklayın.

Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır. İlgili cezalara ulaşmak için tıklayın.

 • D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda                               : ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici
 • T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda    : ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

ÜDY2 Belgesi Nasıl Alınır?

84 saat süren ÜDY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ÜDY2 Belgesini alabilirler.

 • ERSA SRC EĞİTİM Merkezi olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÜDY eğitimleri vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
 • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylıdır. Bakanlık sınavında başarılı olan ÜDY Belgesini almaya hak kazanıyorlar. www.turkiye.gov.tr adresinden ÜDY belgenizi almak için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğine Göre;

Belge türüKapsadığı Belgeler
a) ÜDY1 türü belge sahibi olanlarÜDY2, ODY1 ve ODY2 belge türlerini,
b) ÜDY2 türü belge sahibi olanlarODY2 belge türünü,
c) ÜDY3 türü belge sahibi olanlarÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,
d) ÜDY4 türü belge sahibi olanlar,ODY4 belge türünü, almış kabul edilir.

ÜDY2 – Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
 3. 1 adet biyometrik fotoğraf
 4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
 5. Adli sicil belgesi
 6. Eğitim Başvuru formu

ÜDY3 Belgesi, yani Uluslararası Eşya – Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Belgesi,

Üdy 3 Belgesi, Uluslararası Eşya – Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Belgesi, uluslararası kargo ve eşya taşımacılığı yapacak işletmelerin üst düzey yöneticilerinin sahip olması gereken önemli bir yetkinliktir.

Üdy 3 Belgesi , üst düzey yöneticilerin, uluslararası taşımacılık faaliyetlerini, ilgili mevzuatlar, güvenlik standartları ve kalite yönetim sistemleri çerçevesinde yürütebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olduklarını gösterir.

Aynı zamanda, bu belge ile yöneticiler, taşımacılık sektöründe uluslararası rekabet edebilirliklerini ve hizmet kalitelerini artırma fırsatı bulurlar.

Üdy 3 Belgesine sahip olmak, sadece mevzuata uygun hareket etmek anlamına gelmez; aynı zamanda, işletmenin uluslararası alanda güvenilir bir partner olarak kabul edilmesini sağlar.

Üdy 3 Belgesine sahip yöneticiler, uluslararası taşımacılık işlemlerinde karşılaşılabilecek zorlukları aşma, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarma ve lojistik süreçlerini etkin bir şekilde yönetme konusunda yeterlilik kazanmış olurlar. Bu da, işletmelerin uluslararası pazarda daha rekabetçi ve başarılı olmalarına olanak tanır.

ÜDY3 Belgesi almak için, adayların öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen eğitim programlarını başarıyla tamamlamaları ve sınavlardan geçer not almaları gerekir.

Eğitim ve sınav süreci, yöneticilerin uluslararası taşımacılık hukuku, gümrük mevzuatı, taşımacılık ekonomisi, işletme yönetimi gibi konularda derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlar. Bu sürecin sonunda başarılı olan adaylar, ÜDY3 Belgesini alarak, uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı alanında üst düzey bir yönetici olarak kariyerlerine devam edebilirler.

ÜDY 3 (Ulusal Yeterlilik Belgesi Seviye 3), mesleki yeterliliklerin resmileştirilmesi ve belirli bir alandaki bilgi, beceri ve yetkinliklerin resmileştirilmesi amacıyla Türkiye’de kullanılan bir belgedir.

ÜDY 3 belgesi, genellikle farklı sektörlerde çalışan bireylerin mesleki yeterliliklerini kanıtlamak için gereklidir. Özellikle uzmanlık gerektiren, belirli mesleklerde çalışanlar bu belgeyi elde etmek için gerekli sınavlara tabi olurlar. Bu belge, adayların belirli bir sektördeki bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır.

ÜDY 3 belgesinin alınması, genellikle bir süreç gerektirir. Bu süreç, belirli bir alandaki yeterlilikleri değerlendiren standartlara dayalı bir sınavı başarıyla tamamlamayı içerir.

Sınavlar, adayların o alandaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçer ve belirli bir seviyede uzmanlık gerektiren yeterlilikleri değerlendirir.

Bu belge, iş arayanlar için kariyerlerinde ilerleme fırsatları sunabilir. Aynı zamanda mevcut çalışanlar için de mesleki gelişimlerini resmileştirmek ve ilerlemek için bir fırsat olabilir.

İşverenler için ise, çalışanların belirli bir alandaki yeterliliklerini değerlendirmede standart bir ölçüt sağlar ve kalifiye çalışanları tanımlamada yardımcı olabilir.

ÜDY 3 belgesi, ulusal standartların korunmasına ve belirli bir sektördeki mesleki kalitenin artmasına katkı sağlar. Ayrıca, belirli bir alandaki uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışanlar için bir derecelendirme ve resmiyet kazandırır.

Bu belge, belirli bir alandaki yeterlilikleri resmileştirmek ve ulusal standartları korumak için önemlidir. İşgücü piyasasında belirli bir alandaki uzmanlık gerektiren mesleklerde çalışanlar için standartları belirler ve mesleki gelişimlerini resmileştirir.

ÜDY 3 belgesi, bireylerin ve işverenlerin belirli bir alandaki yeterliliklerini değerlendirmelerine olanak tanır ve mesleki gelişim için bir rehber niteliği taşır.

ÜDY3 Belgesi Uluslararası Eşya – Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Belgesi

ÜDY3 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
 2. Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler
 3. Öğrenciler
 4. En az lise mezunu olan herkes

* Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ÜDY3 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler.

 Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar. Ayrıntılı bilgiyi Karayolu Taşıma Yönetmeliği Md. 43(15)’te görmek için tıklayın.

Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır. İlgili cezalara ulaşmak için tıklayın. 

 • C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda              : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda                   : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • M3 (Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda                    : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda  : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici
 • TİO (Taşıma İşleri Organizatörlüğü)                                                                  : ÜDY3 en bir yönetici ve ODY3 belgeli en az iki yönetici

ÜDY3 Belgesi Nasıl Alınır?

104 saat süren ÜDY3 – Uluslararası ve Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ÜDY3 Belgesini alabilirler.

 • Ersa src ve merkezleri olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÜDY eğitimleri vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
 • ÜDY ve ODY eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylıdır. Bakanlık sınavında başarılı olan ÜDY Belgesini almaya hak kazanıyorlar. www.turkiye.gov.tr adresinden ÜDY belgenizi almak için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Mesleki Yeterlilik Kursları Yönetmeliğine Göre;

      a) ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2, ODY1 ve ODY2 belge türlerini,
      b) ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
      c) ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,
      d) ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü, almış kabul edilir.

ÜDY3 – Uluslararası Eşya – Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. Diploma fotokopisi (en az lise diploması)
 3. 1 adet biyometrik fotoğraf
 4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont
 5. Adli sicil belgesi
 6. Eğitim Başvuru formu

ÜDY3 – Uluslararası Eşya – Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

104 saat süren ÜDY3 Uluslararası ve Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

Adalar Üdy Belgesi, Arnavutköy Üdy Belgesi, Ataşehir Üdy Belgesi, Avcılar Üdy Belgesi, Bağcılar Üdy Belgesi, Bahçelievler Üdy Belgesi, Bakırköy Üdy Belgesi, Başakşehir Üdy Belgesi, Bayrampaşa Üdy Belgesi, Beşiktaş Üdy Belgesi, Beykoz Üdy Belgesi, Beylikdüzü Üdy Belgesi, Beyoğlu Üdy Belgesi, Büyükçekmece Üdy Belgesi, Çatalca Üdy Belgesi, Çekmeköy Üdy Belgesi, Esenler Üdy Belgesi, Esenyurt Üdy Belgesi, Eyüp Üdy Belgesi, Fatih Üdy Belgesi, Gaziosmanpaşa Üdy Belgesi, Güngören Üdy Belgesi, Kadıköy Üdy Belgesi Kağıthane Üdy Belgesi, Kartal Üdy Belgesi, Küçükçekmece Üdy Belgesi, Maltepe Üdy Belgesi, Pendik Üdy Belgesi, Sarıyer Üdy Belgesi, Sancaktepe Üdy Belgesi, Silivri Üdy Belgesi, Sultanbeyli Üdy Belgesi, Sultangazi Üdy Belgesi, Şile Üdy Belgesi, Şişli Üdy Belgesi, Tuzla Üdy Belgesi, Ümraniye Üdy Belgesi, Üsküdar Üdy Belgesi, Zeytinburnu Üdy Belgesi

Üdy Belgesi Nedir? Üdy Belgesi nereden alınır? Sınavsız Üdy Belgesi? Üdy Belgesi Kiralama? Üdy Belgesi İstanbul? Üdy Belgesi Sınav Tarihleri? Üdy Belgesi Fiyatı 2020? Üdy1 Belgesi Nedir? Üdy2 Belgesi Nedir? Üdy3 Belgesi Nedir? Üdy4 Belgesi Nedir? 

ÜDY Belgesi Nasıl Alınır?

 • Ersa Src Eğitim Kurumu  olarak Milli Eğitim Bakanlığı akreditasyonlarıyla SRC  eğitimleri vermenin yanı sıra, eğitimsiz ve sınavsız belge edinme işlemlerinizi de yürütmekteyiz.
 • ERSA  Eğitim olarak ÜDY  eğitimlerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylıdır. Bakanlık sınavında başarılı olan ERSA kursiyerleri    SRC  Belgesini almaya hak kazanıyorlar. www.turkiye.gov.tr adresinden  ÜDY belgenizi almak için tıklayınız. 

Categories:

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir